સુરત માટે આગામી 15 દિવસ કપરા


વડિલો-કોમોર્બિડ લોકોએ રિવર્સ ક્વોરેન્ટાઇન
રહેવું જરુરી

સુરત,

<

p class=”12News0″ style=”text-align:justify;”>સુરત મહાનગર પાલિકા
કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું છે કે સુરતમાં આગામી ૧૫ દિવસ ઘણા જ મહત્વના છે. લોકો
ની બેદરકારી ઘાતક નીવડી શકે છે. કોરોના કેસમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો હોવાથી જે લોકો 60
વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે તે અને અન્ય બીમારી ધરાવતા લોકોએ ખાસ તકેદારી રાખવાની જરૃર છે.
આવા લોકોએ ઘરની બહાર અનિવાર્ય હોય તો જ નીકળવું અને ફરજિયાત માસ્ક પહેરવું જરૃરી છે.
બંધ જગ્યામાં અન્ય લોકો સાથે બેઠા હોય ત્યારે એક મિનિટ પણ માસ્ક કાઢવામાં આવે તો તેમને
સંક્રમણ નું જોખમ છે. આવા લોકોએ હાલમાં રિવર્સ કોરોંટાઈન રહેવું ખૂબ જ જરૃરી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s