આજે સુરતમાં પતંગ રસિયાઓને ઠુમકા ન મારવા પડે તેવો પવન ફુંકાશે

– આખો
દિવસ પવન રહેશે પણ સવારે
9 વાગ્યાથી બપોર સુધી પતંગ ચગાવવા માટે સાનુકુળ પવન ફુંકાશે

     સુરત

વર્ષની
શરૃઆત સાથે જ આવતીકાલ શુક્રવારે ઉજવનારા મંકરસંક્રાતિના તહેવારમાં શહેરીજનોને ખુશ
કરી દે તેવો પવન ફુંકાશે. સવારે
9 વાગ્યા થી શરૃ થઇને બપોર સુધી પતંગ રસિયાઓને પતગ ચગાવવાની મજા પડે તેવો
પવન ફુંકાશે.

શહેરીજનો
જેની કાગડોળે રાહ જોતા હોય છે. તે ઉતરાયણનો તહેવાર આવી ચૂકયો છે. આવતીકાલ
શુક્રવારે સવારથી જ શહેરીજનો ઢાબા પર પહોંચી જઇને પતંગ ચગાવવાની શરૃઆત કરી દેશે.
હવામાનવિદ્ના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં ઉતર-પૂર્વીય દિશામાંથી પવન ફુંકાશે. આમ તો આખો
દિવસ પવન રહેશે. પરંતુ સવારે નવ વાગ્યાથી લઇને બપોરે ૨ વાગ્યા સુધી પતંગરસિયાઓને
મજા પડે તેવો પવન ફુંકાશે.

<

p class=”12News0″>વધુમાં
આજે સાંજે જેમ હવામાનમાં પલ્ટો આવ્યો હતો. અને વાદળીયુ હવામાન સાથે ઠંડો પવન પણ
ફુંકાયો હતો. જો આવતીકાલ શુક્રવારે પણ આવુ જ વાતાવરણ રહેશે તો સાંજે પણ શહેરીજનોને
પતંગ ચગાવવાની મજા આવે તેવો પવન ફુંકાવવાની આગાહી થઇ છે. ટુંકમાં આવતીકાલ
શહેરીજનોએ પતંગ ચગાવતી વખતે વધારે ઠુમકા નહીં મારવા પડે તેવો પવન ફુંકાશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s