નર્મદ યુનિવર્સિટીની મોકટેસ્ટ વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેસીને આપી શકશે

– ઘરેથી
પરીક્ષામાં ગેરરીતિના કેસો ઓછા આવશે તો પછી મુખ્ય પરીક્ષા પણ ઘરેથી આપવાની
મંજુરીની વિચારણા કરાશે

       સુરત

કોરોના
ઇફેકટના કારણે નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા જે ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ લેવાનાર છે. તે મોક
ટેસ્ટ વિદ્યાર્થીઓ હવે ઘરે બેસીને આપી શકશે. આ પરીક્ષા દરમ્યાન જો ઓછા કેસ આવશે તો
પછી મુખ્ય પરીક્ષા પણ ઘરેથી આપી શકાય તે માટે વિચારણા કરાશે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા શરૃઆતમાં જે મોક ટેસ્ટ લેવાતી હતી.તે પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓ
સરળતાથી આપી શકે તે માટે ઘરે બેસીને આપવાની વ્યવસ્થા કરાઇ હતી. પરંતુ આ પરીક્ષા
દરમ્યાન ગેરરીતિના કિસ્સાઓ વધુ બનતા યુનિવર્સિટી દ્વારા મોક ટેસ્ટ નજીકના કોઇ પણ
માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા કે પછી કોલેજમાં જઇને આપવાનું નક્કી કરાયુ હતુ.
આથી વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ પર જઇને કે નજીકની કોઇ શાળામાં જઇને પરીક્ષા આપતા હતા.
પરંતુ હાલ કોરોનાના કારણે આખી સ્થિતિ બદલાઇ ગઇ છે. આથી નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા
આજે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં મોક ટેસ્ટ ઘરેથી પણ આપી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરાઇ છે.

ઘરેથી
પરીક્ષા આપવાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓને આડકતરી રીતે ચેતવણી પણ આપી છે કે આ મોક ટેસ્ટ
નિયમિત શિસ્તબધ્ધ રીતે આપવામાં આવશે. કોઇ પણ અશિસ્ત કે ગેરરીતિ અંગેની ઘટનાઓ ન બને
તો આગામી પરીક્ષાઓ પણ ઘરેથી આપવા વિચારણા કરી શકાશે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ મોક ટેસ્ટ
આપવી જરૃરી છે.

<

p class=”MsoNormal”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s