સુરતની સ્કૂલોમાં સંક્રમણ વધ્યુંઃ નવા 630 કેસમાં 58 વિદ્યાર્થીને કોરોના


વિદ્યાર્થીઓને રસીકરણ છતા વાલીઓમાં ફફડાટઃ
સ્કૂલો બંધ કરાવીને મ્યુનિ. તંત્ર થાકયું, હવે માત્ર ક્લારૃમ બંધ કરાવવાનું શરૃ કરાયું

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ.
વિસ્તારની સ્કુલોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ખુબ જ ઝડપે વધી રહ્યું છે.  પહેલાં 
વિદ્યાર્થીઓ પોઝીટીવ આવતાં તે સ્કુલ બંધ કરાવતી હતી પરંતુ હવે પોઝીટીવ વિદ્યાર્થીઓની
સંખ્યામાં વધારો થતાં પાલિકાએ જે વિદ્યાર્થી પોઝીટીવ આવે તે વર્ગખંડ બંધ કરાવવાનું
શરૃ કર્યું છે. જે ઝડપે વિદ્યાર્થીઓ પોઝીટીવ આવી રહ્યાં છે તેના કારણે વાલીઓમાં ભારે
ગભરાટ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વાલીઓએ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને
શાળામાં નહીં મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારની
સ્કુલોમાંથી આજે એક સાથે 58 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના પોઝીટીવ આવ્યા છે. પાલિકા તંત્ર વિસ્તારમા
આજે એક જ દિવસે 630 કોરોના પોઝીટીવ આવ્યા છે તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નોંધપાત્ર
છે. સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમા આવેલી રાયન સ્કુલ, ફાઉન્ટેન હેડ , વીએનએસજીયુ, સાધના સ્કુલ,
સ્કેટ કોલેજ, ડીપીએસ સ્કુલ, સ્કુલ, એલન ક્લાસ, 
જે.એચ. અંબાણી સ્કુલ, અગ્રવાલ વિદ્યા વિહાર સ્કુલ, એસ.ડી. જૈન સ્કુલ, તાપ્તી
વેલી સ્કુલ,  ગુરૃૃકૃપા સ્કુલ,  સુમન સ્કુલ નવાગામ,  એક્ષપરીમેન્ટલ સ્કુલ,  સેવન્થ ડે સ્કુલ, સંસ્કારદીપ, જીડી ગોયેન્કા, પીપી
સવાણી, વનિતા વિશ્રામ કોલેજ, રેડિયન્સ સ્કુલ, એસ.વી.એન.આઈ.ટી., એસ.પી.બી. કોલેજ, સંસ્કાર
ભારતી સ્કુલ, એલ.પી. સવાણી સ્કુલ, લોકમાન્ય સ્કુલ, સ્વામીનારાયણ સ્કુલ, ગજેરા સ્કુલ,
તપોવન સ્કુલ, ડાયમંડ સ્કુલ, આશાદિપ સ્કુલ, વૈદ વ્યાસ સ્કુલ, મહેશ્વરી વિદ્યાપીઠ જેવી
સ્કુલ અને કોલેજના 58 વિદ્યાર્થીઓ પોઝીટીવ આવ્યા છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>આ  સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીઓ પોજીટીવ આવતાં પાલિકાએ કોન્ટેક્ટ
ટ્રેસ કરીને 654 વિદ્યાર્થીઓના ટેસ્ટીંગ કર્યા છે. પહેલાં  એક પણ વિદ્યાર્થી પોઝીટીવ આવતો ત્યારે પાલિકા તંત્ર
સ્કુલ બંધ કરાવી દેતી હતી. જો આ જ પધ્ધતિ હાલ અપનાવવામા આવે તો મોટા ભાગની સ્કુલ બંધ
થઈ જાય તેમ હોવાથી પાલિકાએ હાલમાં સ્કુલ બંધ કરાવવાના બદલે જે વિદ્યાર્થી પોઝીટીવ આવે
તે વર્ગખંડ બંધ કરાવી દેવા માટેની કામગીરી શરૃ કરી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s