વરાછામાં મુકેલું મશીન એક વર્ષથી બંધઃ


એજન્સીને તાકીદ છતા ગાંઠતી નથી

સુરત,

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સ્માર્ટ સીટી
પ્રોજેક્ટ હેઠળ સુરતમાં ઉધના અને લિંબાયતમાં બે એર ક્વોલીટી ઈન્ડેઝ મોનીટરીંગ મશીન
મુકવામા આવ્યા છે. વરાછા ઝોનમાં 1.16 કરોડના 
ખર્ચે પાંચ વર્ષ માટે એર ક્વોલીટી ઈન્ડેઝ મોનીટરીંગ મશીન 2017મા મુકવામા ંઆવ્યા
હતા તેનું બે વર્ષનું ભાડું ચુકવી દેવામા આવ્યું છે પરંતુ ડિસેમ્બર 2020થી આ મશીન બંધ
હાલતમાં છે. પાલિકાએ મશીન મુકનારી એજન્સીને અનેક વખત તાકીદ કરી છે પરંતુ તેઓ દ્વારા
કામગીરી હજી કરવામા આવી નથી. જેના કારણે હવે પાલિકા છેલ્લી વાર એજન્સીને એર ક્વોલીટી
ઈન્ડેઝ મોનીટરીંગ મશીન રીપેરીંગ માટે જણાવશે ત્યાર બાદ પણ જો મશીન રીપેર નહી થશે તો
પાલિકા એજન્સીના ખર્ચે અને જોખમે મશીન રીપેર કરાવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s