આયાતી કોલસાના ભાવ વધતા પ્રોસેસિંગ જોબચાર્જમાં ઘટાડાની શક્યતા નહિવત

-સ્મોલ
અને મિડીયમ સ્કેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો કોલસાનો વપરાશ રોજનો અંદાજે
20 હજાર ટનનો છે

સુરત       

કોલસાના
ભાવના ભાવમાં ઘટાડો આવે તો
,
જોબચાર્જમાં રાહત મળી શકે, તેવી વેપારીઓની
અપેક્ષા અત્યારે તો ફળે એમ નથી. કોલસાના ભાવમાં વધારો આવવા ઉપરાંત આયાત સામે
પ્રશ્નાર્થ હોવાથી
, જોબચાર્જ ઘટે તેવી કોઈ શક્યતા નથી.

શહેરના
ડાઇગ પ્રોસેસિંગ એકમો
, કલર-કેમિકલ અને પાવર કેપ્ટિવ પ્લાન્ટ કોલસાનો ઉપયોગ કરે છે. સ્મોલ અને
મિડીયમ સ્કેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો કોલસાનો વપરાશ રોજનો અંદાજે
20
હજાર ટનનો છે.આખી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઈન્ડોનેશિયન કોલસાનો વપરાશ કરતો આવ્યો છે.

કોલસાના
ભાવમાં જંગી વધારો આવ્યાં પછી ડાઇગ પ્રોસેસિંગ એકમોએ અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે જોબ
ચાર્જમાં વધારો દિવાળી પહેલાં આપી દીધો હતો. જોકે ત્યારે કોલસાના ભાવ નીચે આવશે તો
, જોબચાર્જમાં ઘટાડાની
હૈયા-ધરપત આપવામાં આવી હતી. થોડા દિવસ પહેલાં ભાવો ઘટયા પણ હતાં. કીન્તુ
કલર-કેમિકલના ભાવ વધી ગયાં હતાં.

દરમિયાનમાં, ઇન્ડોનેશિયાથી આવતા
ઉપર સ્થાનિક સરકારે પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો હોવાથી
, કોલસાની આયાત
સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે. જોકે ભૂતકાળમાં પણ આવો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
પરંતુ નિર્ણય બદલાયો હતો
, એમ પ્રોસેસર જિતેન્દ્ર વખારિયાએ
કહ્યું હતું. હવે આ મુદ્દે આગામી દિવસોમાં મીટીંગ મળનાર હોવાથી
, પરિણામ શું આવે છે, તેની ઉપર સૌની નજર છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s