ઉધના, સચિન અને વાપીમાં લોકલ ટ્રેનોમાં કોચ જોડવા-સ્ટોપેજ આપવા માંગ

-ઘણાં સ્ટેશનો પર આરપીએફ અને જીઆરપીની નવી ચોકીઓ બનાવવાની પીએસીની મિટીંગમાં
રજૂઆત

સુરત

સુરત ઇન્ડસ્ટ્રી બેલ્ટ હોવાથી, વાપી, સચિન, ઉધના જેવા
સ્ટેશનો પર લોકલ ટ્રેનોના સ્ટોપેજની માગણી કરવામાં પેસેન્જર એમેનિટીસ કમીટી (પીએસી)ની
મિટિંગમાં મૂકવામાં આવી હતી.

ભેસ્તાનથી ઉમરગામ બહૂસંખ્ય શ્રમજીવી નાગરિકો સહજ અને ઓછા
ખર્ચે સુલભ પ્રવાસ કરી શકે તે માટે લોકલ ટ્રેનોમાં વધુ સામાન્ય કોચ જોડવા અને બંધ
ટ્રેનોને શરૃ કરવા
, ભેસ્તાન રેલ્વે સ્ટેશન પાસે એસએમસી
પ્રીમાઈસિસ સુધી રોડ બન્યો છે. પણ સ્ટેશન સામેના રોડનું કામ અપૂર્ણ હોઇ
, કામને વેગ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી.

પ્રવાસીઓને જરૃરતના સમયે તત્કાલ મદદ પહોંચાડી શકાય તે માટે
ઘણાં સ્ટેશનો પર આરપીએફ અને જીઆરપીની નવી ચોકીઓ બનાવવાની તથા વાપી સ્ટેશન પર
લાઇસન્સ સહાયક કુલીઓને કામ મળે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે
, એમ સભ્ય છોટુભાઈ પાટીલે જણાવ્યું હતું.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s