સુરતમાં 15થી 18 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ નું વેક્સિનેશન શરૂ


– ઉધનાની વિદ્યાનગર પાલિકાની સ્કૂલમાં મેયર અને કમિશનરે વેક્સિનેશન કરાવ્યો પ્રારંભ

પ્રતિનિધિ દ્વારા સુરત સોમવાર

સુરતમાં આજ થી 15 થી 18 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ નું વેક્સિનેશન શરૂ કરાયું છે. પાલિકાની ઉધનાની સ્કૂલમાં વેક્સિનેશન નો પ્રારંભ કરાયો છે. આજે પહેલા દિવસે 1૦૦થી વધુ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે.

સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કોરોના સંક્રમણ માં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. દરમિયાન રાજ્ય સરકારની જાહેરાત પ્રમાણે આજથી 15 થી 18 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને વેક્સીન આપવાનું શરૂ કરાયું છે.

સુરત મહાનગરપાલિકાના ઉધના ઝોનમાં આવેલી વિદ્યાનગરની પાલિકાની સ્કૂલમાં વેક્સિનેશન નો પ્રારંભ કરાયો હતો. સુરત ના મેયર હેમાલી બોઘા વાલા, પાલિકા કમિશનર બંછાનિધિ પાની ઉપરાંત પાલિકાના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ એ વેક્સિનેશન નો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આજે પહેલા દિવસે સુરત શહેરની સૌથી વધુ સ્કૂલમાં વેક્સિનેશન ની કામગીરી કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓના વેક્સિનેશન માટે સુરત મહાનગર પાલિકાએ 100 ટીમ બનાવી છે. પાલિકાના વેક્સિનેશન ની શરૂઆત સાથે હજુ સુધી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને રિએક્શન થયું હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ નથી જેને કારણે મહાનગરપાલિકાને થોડી રાહત છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s