પુણાની વધુ એક સોસાયટીએ જાહેર રોડ પર કચરો નાખી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું


– ડોર ટુ ડોરની ગાડીની અનિયમિતતાને કારણે લોકો ત્રાસી ગયા

પ્રતિનિધિ દ્વારા સુરત, ગુરૂવાર

સુરત મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનમાં ફરી એકવાર ગાર્બેજ કલેકશન ની કામગીરી સામે લોકોનો રોષ જોવા મળ્યો છે. દૂધ ની ગાડી અનિયમિત આવતા ત્રાસેલા લોકોએ આજે વિરોધ દર્શાવીને રોડ પર કચરો ફેંક્યો છે.

પાલિકાના વરાછા ઝોનમાં પુણા વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક વખતથી ગાર્બેજ કલેકશન ની ગાડી ની અનિયમીતતા સામે લોકોની ફરિયાદ વધી છે. આ પહેલા પુણાની એક સોસાયટીએ ગાર્બેજ કલેકશન ની ગાડી નિયમિત ન આવતા જાહેર રોડ પર કચરો ફેંકીને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો.

ત્યારબાદ આજે આશીર્વાદ સોસાયટીમાં ગાર્બેજ કલેકશન ની નબળી કામગીરીથી ત્રાસેલા લોકોએ પણ રોડ પર કચરો નાખીને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો છે. સોસાયટીના લોકોની ફરિયાદ છે કે આ અનિયમિતતા સામે અનેકવાર પાલિકા અને નગરસેવકોને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તેમ છતાં ફરિયાદનું નિરાકરણ આવતું નથી. પાલિકા તંત્રને નગરસેવકોની આંખ ખુલે તે માટે તેઓએ જાહેર રસ્તા પર કચરો નાખીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s