કોરોનાથી મોતમાં મૃતદેહનો નિકાલ કરવા માટે ભાવ નક્કી કરવા દરખાસ્ત


બીજી લહેરમાં ટપોટપ મોત થયા ત્યારે 12 કલાકની કામગીરી માટે
વ્યક્તિ દીઠ રૃા.
700, મૃતદેહ નિકાલ કરતી ગાડી માટે રૃા.1 હજાર ચૂકવાયા હતા

        સુરત,

સુરતમાં
જે રીતે કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે તે જોતાં પાલિકા તંત્રને ત્રીજી લહેરની
બીક લાગી ગઈ છે. પાલિકા તંત્રએ ત્રીજી લહેર માટે ટેસ્ટીંગ એન સારવાર માટે આયોજન કરવા
સાથે સાથે પહેલી અને બીજી લહેરની જેમ વિકટ સ્થિતિ થાય અને વધુ લોકોના મોત થાય તો મૃતદેહના
નિકાલ માટે કામગીરી કરતાં માણસ અને ગાડીના ભાવ નક્કી કરવા માટે હાલથી જ મંજુરી માગી
છે.

ગત
વર્ષે કોરોનાની પહેલી લહેરમાં કોરોનાના મૃતકની અંતિમ વિધિ એકતા ટ્રસ્ટે કરી હતી.
પણ બાદમાં કામગીરી કરવાનો ઇન્કાર કરતા ખાસ ખરીદ સમિતિ દ્વારા મૃતકના શરીરની અંતિમ
વિધિ માટે ગાડી તથા કામગીરી માટેના માણસો માટે ભાવ નક્કી કરીને વિવિધ એજન્સીને કામ
સોંપાયું હતા. આરંભમાં અલગ-અલગ ચાર્જ ચૂકવાયો હતો. ત્યાર બાદ
12 કલાકની કામગીરી માટે
પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ
700 રૃપિયા અને 24 કલાકની કામગીરી માટે 1400 રૃપિયા જ્યારે મૃતદેહના
નિકાલ માટે ગાડીને
24 કલાકના રૃા.1000
ચૂકવવા નક્કી કરી ચૂકવણી કરાઇ હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>હાલમાં
ત્રીજી લહેરની વકીને પગલે આગામી સ્થાયી સમિતિમાં 
પાલિકા તંત્ર દ્વારા મૃતદેહના નિકાલ માટે ભાવ નક્કી કરવા માટેની દરખાસ્ત
રજુ કરી છે. બીજી લહેરમાં કામગીરી સોંપાઇ હતી તે જ ભાવે કામ કરવા અગાઉ કામ કરી
ચૂકેલા લોકોની ટેલિફોનિક પુછપરછ થઇ રહી છે. તે માટે હકારાત્મક પ્રતિભાવ મળતા
મૃતદેહના નિકાલ માટે ભાવ નક્કી કરવા દરખાસ્ત રજૂ કરી દેવાતા આશ્વર્ય પણ સર્જાયું
છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s