સુરતમાં 15 લાખ ગુણી ડાંગર પૈકી 1500 ગુણી જ ટેકાના ભાવે વેચી શકાઇ

– 147 ખેડૂતોએ ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી તેમાં 34 નો જ નંબર
લાગ્યો
: 1 લાખ એકરમાં 1.20 લાખ ખેડૂતો ડાંગરનો પાક લે છે

– ટેકાના
ભાવની અટપટી સિસ્ટમ સુધારવા ખેડૂતોની વાંરવારની રજૂઆત છતા સુધારો કરાયો નહીં

       સુરત

ટેકાના
ભાવે ખરીદી માટે સહકારી મંડળીઓને સત્તા આપવા માટે ખેડુતોએ રજુઆતો પર રજુઆતો કરી
હોવા છતા સરકાર ટસથી મસ નહીં થતા આજે એ પરિણામ આવ્યુ છે કે સુરત જિલ્લાના
1 લાખ એકરમાં ૧૫ લાખ
ગુણી ડાંગરનો પાક પકવતા
1.20 લાખથી વધુ ખેડુતોમાંથી માંડ 34 ખેડુતો જ 1500  ડાંગરની ગુણો ટેકાના ભાવે વેચી શક્યા છે. બાકીના
ખેડુતો ખોટ ખાઇને વેચવાનો વારો આવ્યો છે.

છેલ્લા ત્રણ-ચાર
વર્ષથી સહકારી મંડળીઓ કે પછી વેપારીઓ
20 કિલો ડાંગરના જે ભાવ ખેડુતોને ચૂકવે છે. તેના કરતા રાજય સરકારના ટેકાના ભાવ
રૃા.
40થી 50 વધુ મળે છે. પરંતુ ટેકાના ભાવે
ખરીદી માટે ખેડુતોએ સરકારની અટપટી સિસ્ટમ તથા ચોક્કસ પ્રકારનું જ ડાંગર ખેડુતો પાસેથી
વેચાણ લેતા હોવાથી ખેડુતો સરકારી માથાકુટમાં પડવા કરતા ખોટ ખાઇને પણ વેપારી કે સહકારી
મંડળીઓને વેચી દે છે. આ અંગે ખેડુત સમાજ દ્વારા વારંવાર રજુઆતો કરવામાં આવી રહી છે
કે ટેકાના ભાવે ડાંગર ખરીદી કરવાની સત્તા સહકારી મંડળીઓને આપવામાં આવે. તો જ ખેડુતોને
ફાયદો થશે. પરંતુ સરકાર પુરવઠા નિગમના જે ગોડાઉનો છે. તે ગોડાઉનોમાં જ ડાંગર વેચાતુ
લે છે. જેના કારણે ખેડુતોને કરોડો રૃપિયાનો આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે.

<

p class=”12News”>આ વર્ષે
સરકારે ટેકાના ભાવ રૃા.
388 નક્કી કર્યા હતા. આ ભાવે ડાંગર વેચાણ કરવા માટે 147 ખેડુતોએ ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી હતી. આ નોંધણી બાદ  માંગરોળ તાલુકાના 15, ઉમરપાડાના
14, ઓલપાડના ત્રણ, મહુવા અને માંડવીના
એક એક મળીને
34 ખેડુતો જ 93845 કિલો
ડાંગર વેચી શક્યા છે. જયારે સુરત જિલ્લામાં
1 લાખ એકર
જમીનમાં
1.20 લાખથી વધુ ખેડુતો ચોમાસાની ઋતુમાં ડાંગરનો પાક
લેતા હોય છે. સુરત જિલ્લામાં અંદાજે
15 લાખ ગુણી ડાંગરની
સામે 
34  ખેડુતો 1500 ગુણી
ડાંગર  ટેકાના ભાવે વેચી શક્યા છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s