વેક્સિનેશન માટે સર્વે ઃ સુરતમાં 15થી 18 વર્ષના ટીનએજર્સની સંખ્યા 1.70 લાખ


1.45 લાખ ટીનએજર્સ ધોરણ-10-12માં અભ્યાસ કરે છેઃ 25 હજાર જેટલા ટીનએજર્સ અભ્યાસ ન કરતાં હોવાનો અંદાજ

        સુરત,

સરકાર
દ્વારા
15થી 18 વર્ષની ઉંમર ધરાવતાં કિશોરો માટે કોરોના વિરોધી
વેક્સીન માટેની જાહેરાત બાદ સુરત મ્યુન. તંત્રએ આ એઈજ ગુ્રપ  ધરાવતાં વિદ્યાર્થીઓ કે અભ્યાસ ન કરતાં કિશોરોનો
સર્વે શરૃ કર્યો છે. એક અંદાજ મુજબ  સુરત શહેરમાં
15થી 18 વર્ષની વય જુથમાં 1.70 લાખ કિશોરો છે.

સુરતમાં
હાલમાં સતત કોરોનાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે તેમા ંપણ શાળા શરૃ થયાં બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં
કોરોનાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. નવેમ્બર માસમાં કોરોના પોઝીટીવ આવનારા વિદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા ૬ની હતી. જ્યારે ડિસેમબર માસ પુરો થાય તે પહેલાં સુરતમાં
38 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ કોરોના
સંક્રમણમાં સપડાયા છે. સ્કુલમાં અભ્યાસ કરતાં અને વેક્સીન માટે લાયક ન હોય તેવા કિશોરો
કોરોના પોઝીટીવ આવતાં વાલીઓ સાથે તંત્ર પણ ચોક્યું છે. દરમિયાન સરકાર દ્વારા
15થી 18 વર્ષની વય જુથ ધરાવતાં કિશોરોને વેક્સીન આપવા માટે
જાહેરાત કરી છે ત્યારે પાલિકા તંત્રએ વેક્સીનની કામગીરી શરૃ થાય તે પહેલાં આ એઈજ ગુ્રપ
ધરાવતાં કિશોરનો સર્વે શરૃ કરી દીધો છે.

<

p class=”12News0″ style=”text-align:justify;”>એક
અંદાજ મુજબ સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં ધો.
10-11 અને 12માં 1.45 લાખ
વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે તેઓનું એઈજ ગુ્રપ
15થી 18 વર્ષની વચ્ચેનું છે. આ ઉપરાંત સુરત શહેરમાં 25 હજાર
જેટલા કિશોરો છે જેઓ
15થી 18 વર્ષની
વચ્ચેના છે. સ્કુલમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓની માહિતી પાલિકા તંત્ર પાસે છે
જ્યારે અભ્યાસ નહીં કરતાં અંદાજે ૨૫ હજાર જેટલા લોકો છે તેની માહિતી માટે પાલિકા
તંત્ર દ્વારા પ્રાથમિક સર્વે શરૃ કરવામા ંઆવ્યો છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s