નવા જીએસટી દરના વિરોધ માટે એક મત ઉભો કરવા કવાયત


-જુના
દર યથાવત રાખવા ખાતરી મળી છતા વિવિધ ગુ્રપ તરફથી અલગ-અલગ રીતે વિરોધ પ્રદર્શનો
જારી

 સુરત

કમુરતા
અને ઠંડીના વધેલા પ્રમાણને કારણે કાપડના વેપારીઓ પાસે અત્યારે કામકાજ ખૂબ જ ઓછું
છે. જીએસટીના દરમાં ફેરફારની હિલચાલનો વિરોધ ચાલી રહ્યો છે.સરકાર તરફથી ખાતરી
આપવામાં આવી હોવા છતાં અલગ-અલગ નુસખાઓ દ્વારા વિરોધ ચાલી રહ્યો છે.

સોશિયલ મિડિયા
પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વિરોધ માટે વેપારીઓ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. દેશના વિભિન્ન
ભાગોમાં વેપારીઓ તરફથી કરવામાં આવેલા વિરોધને સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફરતું કરીને
એક મત ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન જુદા જુદા ગ્પ તરફથી થઈ રહ્યો છે.

ભૂતકાળમાં
જીએસટીનો વિરોધ કરીને કાપડ બજાર ૨૦-૨૨ દિવસ બંધ કરાવનારાઓ અત્યારે ફરી સક્રિય થયાં
છે અને અલગ-અલગ ગતકડાંઓ કરીને સોશિયલ અને પ્રિન્ટ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રસિદ્ધિ
મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. જીએસટીના વિરોધમાં રામધુનનો કાર્યક્રમનો પ્રયત્ન
થયો હતો
. પરંતુ
પોલીસે પરમીશન આપી નહોતી.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s