જાન્યુઆરીથી નવી ખરીદીથી કાપડ બજારમાં ફરી કામકાજ વધવાની આશા


-જીએસટીના
દરમાં બદલાવની હિલચાલ
, કમુરતા તથા ઠંડીનું વધેલું પ્રમાણ છૂટક વેપારને અસર કરી ગયાં છે

        સુરત

જાન્યુઆરીના
અંત સુધી હજુ દસેક દિવસ વેપારીઓ માટે કામકાજ ઓછાં રહેશે.બહારગામના વેપારીઓએ
કમુરતાને કારણે ખરીદી અટકાવી રાખી છે. મકર સંક્રાંતિએ કમુરતા પૂરાં થશે. પરંતુ તે
પહેલાં જાન્યુઆરીમાં ૫મી સુધીમાં કામકાજ આગળ વધશે.

કાપડ
બજારના વેપારીઓ માટે ઓણમ-મકર સંક્રાંતિની ખરીદી તદ્દન ફેઇલ ગઇ છે. ઓણમના તહેવારનો
લાભ આ વખતે વેપારીઓને એટલો મળ્યો નથી. રીટેઈલ માર્કેટમાં કામકાજ ઓછાં હોવાને કારણે
જથ્થાબંધ વેપારીઓ પાસે પણ કામકાજ ઓછાં છે.

હકીકતમાં
તો
, ઓણમના
તહેવારની ખરીદી
40 ટકા જેટલી પણ થઇ નથી. દક્ષિણના
રાજ્યોમાંથી વેપારીઓ ખરીદી માટે સુરત આવ્યાં નથી. જીએસટીના દરમાં બદલાવની હિલચાલ
,
કમુરતા તથા ઠંડીનું વધેલું પ્રમાણ છૂટક વેપારને અસર કરી ગયાં છે.
કમૂરતામાં તો
, છૂટક વેપાર ખૂબ જ નહીવત જેવો થઈ જાય છે.

<

p class=”12News0″>છેલ્લાં
થોડાં દિવસથી કામકાજ ખોરવાયા હોવાને કારણે અને તહેવારોનો લાભ નહીં મળ્યો હોવાથી આગામી
જાન્યુઆરીથી નવી ખરીદીની આશા વેપારીઓને છે. બહારગામના વેપારીઓ જુના માલ થી કામકાજ ચલાવી
રહ્યા છે પરંતુ હવે તા.૩૦મીથી ૫મી દરમિયાન નવા ઓર્ડર મળવાની આશા રાખી રહ્યાં છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s