સુરતમાં ઉત્તરના પવનો વચ્ચે ઠંડીમાં અઢી ડિગ્રીનો ઘટાડો

– શુક્રવારે
કોલ્ડેસ્ટ
14.2 ડિગ્રી ઠંડી બાદ શનિવારે પારો 16.6 ડિગ્રી નોંધાયો
છતાં પવનોને લીધે તીવ્ર ઠંડી અનુભવાઇ

     સુરત

ઉતર ભારતના
રાજયોમાં કાતિલ ઠંડીનું મૌજુ ફરી વળતા જેની અસર સુરત શહેરમાં પણ નોંધાતા શુક્રવારે
રેકોડબ્રેક ઠંડી નોંધાયા બાદ આજે બે ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો હોવા છતા શહેરીજનો શીતલહેરથી
ધુ્રજયા હતા.

<

p class=”12News”>હવામાન
કચેરીના પ્રવકતાના જણાવ્યા મુજબ આજે સુરતનું અધિકતમ તાપમાન
28.9 ડિગ્રી, લઘુતમ તાપમાન 16.6 ડિગ્રી, હવામાં
ભેજનું પ્રમાણ
56 ટકા, હવાનું દબાણ 1014.5 મિલીબાર અને ઉતર દિશામાંથી કલાકના 5 કિ.મીની ઝડપે
પવન ફુંકાયા હતા. શુક્રવારે સુરત શહેરનું રેકોડબ્રેક
14.2
ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયા બાદ આજે ઠંડીમાં બે ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો હોવાછતા ઉતરના ઠંડા
પવને શહેરીજનોને ધુ્રજાવ્યા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s