મોચીની ચાલમાં ડિમોલીશન બાદ 44 પરિવાર રોડ ઉપર આવી ગયા

– રાજમાર્ગ
પર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ માટે


– પરિવારોએ
સેવાસદન પર મોરચો માંડી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવા કલેકટરને રજૂઆત કરી

   સુરત

મેટ્રો
ટ્રેન પ્રોજેકટને નડતરરૃપ મોચીની ચાલનું ડીમોલેશન કરી દેવાતા ૪૪ જેટલા પરિવારો
રસ્તા પર આવી જતા આજે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને વેકલ્પિક આવાસ ફાળવવા
માંગ કરાઇ હતી.

<

p class=”12News”>સુરત ભાગળ
રોડથી આગળ જતા ટાવર રોડ નજીક મોચીની વર્ષો જુની ચાલ આવેલી હતી. જે મેટ્રો ટ્રેન માટે
નડતરરૃપ હોવાથી પાલિકા દ્વારા ડીમોલેશન શરૃ કરાયુ હતુ. પાલિકાની ટીમે રાઉન્ડ ધી કલોક
ડીમોલેશન ચાલુ રાખીને મોચીની ચાલને દૂર કરી દેતા ૪૪ જેટલા પરિવારો રસ્તા પર આવી જતા
આજે જિલ્લા કલેકટરાલય ખાતે મોરચો કાઢીને આવેદનપત્ર પાઠવીને જણાવ્યુ હતુ કે આ જગ્યા
પર પેઢીઓથી પોત પોતાના પરિવારો સાથે રહેતા આવ્યા છીએ. રહેણાંક મકાન
, દુકાન ધરાવતા હતા.પરંતુ
રાતોરાત ડીમોલેશન કરી દેવાયુ હોવાથી ૪૪ પરિવાર રસ્તા પર આવી ગયુ હોવાથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
કરવા રજુઆત કરી હતી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s