બજેટ ચર્ચા વેળા વિપક્ષનો વિરોધ નહી


બજેટ
ચર્ચા વેળા વિપક્ષનો વિરોધ નહી
,
સભા પુર્ણ થયા બાદ વિરોધ સાથે મંજુર શબ્દો ઉમેરાવ્યા

સુરત,

શિક્ષણ
સમિતિનું બજેટ રજુ થાય તે પહેલાં જ વિપક્ષ આમ આદમી પાર્ટીએ વિપક્ષના સભ્યએ
શાંતિપુર્ણ રીતે પોતાની રજુઆત કરી છે તેવું લેખિત જાહેર કરી દીધું હતું. આમ આદમી
પાર્ટીએ સત્તાવાર અખબારી યાદી જાહેર કરી તેમાં એક પણ જગ્યાએ બજેટમાં વિપક્ષનો
વિરોધ છે તેવું લખ્યું નથી તેઓએ બજેટમાં પોતાની માગણી છે તે સ્વીકારવા માટેની વાત
કરી હતી.  આ ઉપરાંત બજેટ બોર્ડ માટે બેઠક
શરૃ થઈ ત્યારે એક પણ મુદ્દે તેઓએ પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો ન હતો અને પોતાના સુચન
રજુ કરી દીધા હતા. જોકે
,
સભા પુરી થયા ંબાદ તેઓને વિરોધ કરવાનું યાદ આવ્યું અને તેઓએ
બજેટ  સર્વાનુમતે મંજુર નહીં પરંતુ વિરોધ સાથે
મંજુર તેવા શબ્દનો ઉમેરો કરાવ્યો હતો. આમ વિપક્ષમા નવો પક્ષ આવતાં વિરોધ કરવાની
સ્ટાઈલમાં પણ બદલાવ જોવા મળ્યો હતો.

 

સભા પુર્ણ થયાના
કલાકો બાદ પણ અધ્યક્ષને કેટલું બજેટ મંજુર થયું તેનો આંકડો ખબર નહોતો

        સુરત,

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>શિક્ષણ
સમિતિની બજેટની સામાન્ય સભામાં નવા શાસકોની અણ આવડત બહાર આવી ગઈ હતી. રૃા.
600 કરોડના બજેટની ચર્ચા
વિચારણા બાદ બજેટની મંજુરી કરવામાં આવ્યું ત્યાર પછી પણ અધ્યક્ષને કેટલા હેડમાં
કેટલો વધારો કર્યો કે ઘટાડો કર્યો તે અંગેની  કોઈ માહિતી જ ન હતી. બજેટ સભા પુરી થયાંના કલાકો
બાદ તેમને પુછવામાં આવ્યું કે કેટલું બજેટ મંજુર કરવામા આવ્યું છે ત્યારે તેઓએ
કહ્યું હજી ગણતરી ચાલે છે પછી કહું. આ ઉપરાંત બજેટની સભા  શરૃ થઈ ત્યારે બજેટની કોપી કોઈ ખાનગી દસ્તાવેજ
હોય તેમ સભ્યો સિવાય કોઈને પણ આપી જ ન હતી. અધ્યક્ષ કરતાં સભ્યોએ બજેટમાં ધારદાર
ચર્ચા કરી હતી અને બજેટમાં કેટલાક સુધારા કરાવ્યા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s