વેક્સિન ચકાસણી માટે પાલિકાના વિચિત્ર નિયમ

– ખાનગી વાડીમાં સંચાલકે વેક્સિન ચકાસણી કરવાની, પાલિકાના હોલમાં ભાડે લેનારે ચકાસણી કરવાની

– લગ્નની ખાનગી વાડી વાળએ ચકાસણી શરૂ કરી દીધી પણ પાલિકાએ પોતાની જવાબદારી અન્ય ઉપર ઢોળી

પ્રતિનિધિ દ્વારા સુરત ગુરૂવાર

સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં કોરોના નિયમનું પાલન કરાવવામાં પાલિકાના બેવડા નિયમ ફરીથી બહાર આવ્યા છે. ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ અને લગ્નની વાડીમાં આવનારા લોકો ના વેક્સિન ના સર્ટિફિકેટ ની ચકાસણી વાડી કે પ્લોટના સંચાલકે કરવાની છે. જ્યારે બીજી તરફ મહાનગરપાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ કે પાર્ટી પ્લોટ ભાડે લેનાર એ પોતાના મહેમાનોને વેક્સિનેશન ની ચકાસણી કરવાની રહેશે તેવા પ્રકારની જાહેરાત કરી છે જેના કારણે વિવાદ ઉભો થયો છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા લગ્ન હોલ કે પાર્ટી પ્લોટ માં કોઈપણ પ્રસંગે યોજાઈ જેમાં આવનારા મહેમાનો એ દક્ષિણના બંને rose લીધા છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવાની જવાબદારી પ્લોટ કે હોલના સંચાલકોને માથે નાખી છે. જો મહેમાન વેક્સિનેશન વગર માલુમ પડે તો પાલિકાએ ઓલ કે પાર્ટી પ્લોટ બંધ કરાવવાની ચીમકી આપી છે. જેના કારણે ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ કે હોલના માલિકોએ લગ્ન કે અન્ય પ્રસંગ માં આવનારા મહેમાનોના ચકાસણી શરૂ કરી દીધી છે.

જ્યારે બીજી તરફ સુરત મહાનગરપાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ અથવા પાર્ટી પ્લોટ ભાડે આપવામાં આવે અને તેમાં મહેમાનો આવે તેના વેકેશન ની ચકાસણી જવાબદારીમાંથી મહાનગરપાલિકાએ હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ કે મેરેજ હોલ ના સંચાલકો પાસે પાલિકા કડકાઈ પૂર્વક નિયમોનું પાલન કરાવી રહી છે. જ્યારે પાલિકાના પોતાના જ કોમ્યુનિટી હોલ કે પાર્ટી પ્લોટ જે ભાડે લેશે તેને જ પોતાના મહેમાનોના સર્ટિફિકેટ ની ચકાસણી કરવાની રહેશે. પાલિકાના આવા વિચિત્ર નિર્ણયને કારણે ખાનગી પ્લોટમાં ધારકો પાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ ભાડે લેનાર લોકોમાં અસંતોષની લાગણી જોવા મળે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s