ઔદ્યોગિક બાંધકામ માટે 1.6 FSIને મંજુરીથી પ્રોજેક્ટ ખર્ચ ઘટશે

-FSI 1 થી વધારીને 1.8 કરવા શહેર વિકાસ મંત્રાલયને ઓક્ટોબરમાં લેખિત રજૂઆત થઇ હતી

સુરત,

ઔદ્યોગિક
હેતુ બાબતેના બાંધકામ માટે
1.6 એફએસઆઇની મંજૂરી આપવામાં આવતાં ઔદ્યોગિક બાંધકામનો ખર્ચ હવે ઘટી શકશે.
ગુજરાતના રાજ્ય કક્ષાના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગે આનો પરિપત્ર
બહાર પાડયો છે.

એફએસઆઇમાં
વધારા કરવાના નિર્ણયને કારણે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે નવું રોકાણ કરનારા ઉદ્યોગકારોને
ઘણી મોટી રાહત થશે
, એમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ આશિષ ગુજરાતીએ કહ્યું હતું. રાજ્ય કક્ષાના
અને શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ મંત્રીને એફએસઆઇ
1થી
વધારીને
1.8 કરવામાં આવે તેવી લેખિતમાં રજૂઆત ગત ઓકટોબર
મહિનામાં કરાઇ હતી. આ અનુસંધાને ગુજરાતના શહેરી વિકાસ મંત્રાલયે એક પરિપત્ર બહાર
પાડયો છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s