સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમના વાલીઓનું વેક્સિન સર્ટિફિકેટ મંગાવશે


બીજો
ડોઝ નહી લેનાર વિદ્યાર્થીને કોલેજમાં પ્રવેશ મળશે નહીઃ પોઝિટિવ કેસ આવે તે સ્કૂલ
અને કૉલેજ
14 દિવસ માટે બંધ કરાવાશે

        સુરત,

સુરતની
શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પોઝીટીવ આવવાની ઘટના બાદ સ્કુલ અને કોલેજમાં હવે કોઈ
કોરોના પોઝીટીવ કેસ આવે તો
14 દિવસ સુધી બંધ કરી દેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કોલેજોમાં બીજો ડોઝ લીધો
ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ નહી મળે અને સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમના વાલીઓનું
વેક્સિન સર્ટિફિકેટ મંગાવાશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરત મ્યુનિ.
સંચાલિત સ્કુલમાં એક શિક્ષકા પોઝીટીવ આવતાં તેનો આખો પરિવાર પોઝીટીવ આવ્યો છે આ ઉપરાંત
થોડા દિવસ પહેલાં અડાજણ વિસ્તારની એક સ્કુલના વિદ્યાર્થીનો રિપોર્ટ પણ પોઝીટીવ આવ્યો
છે. આજે મ્યુનિ. કમિશ્નર બન્છાનિધી પાનીએ જણાવ્યું હતું કે
, જે સ્કુલ કે કોલેજમાં કોઈ
પણ પોઝીટીવ આવશે તેને
14 દિવસ સુધી બંધ કરાવી દેવામાં આવશે.  આ ઉપરાંત સુરત શહેરની તમામ  કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓએ બન્ને ડોઝ લીધો હોય તેને
જ કોલેજમાં પ્રવેશ અપાશે. તે માટે કૉલેજ આચાર્યોને તાકીદ કરી દેવાઇ છે.  આ ઉપરાંત સ્કુલોમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓના  વાલીઓએ 
વેક્સીનેશન કરાવ્યું છે કે નહીં તેની જાણકારી મેળવવા માટે તેઓ પાસે વાલીઓના
વેક્સીનેશનના સર્ટીફીકેટ મંગાવવામા ંઆવશે. 
ટુંકમા વિદ્યાર્થીઓમાં સંક્રમણ વધ્યા બાદ હવે મ્યુનિ. તંત્ર દોડતું થઇ ગયું
છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s