વિદ્યાર્થીઓએ 10 પ્રશ્નોના જવાબ બાદ સોફ્ટવેરનો મેસેજ, ‘તમને ઓળખતા નથી’

– કોરોના ગાઇડલાઇનને લીધે માસ્ક પહેર્યું હોવાથી સોફટવેર
ગોથા ખાઇ ગયું
: પહેલા દિવસે પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓની 95 ટકા હાજરી

       સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા આજથી શરૃ થયેલી ઓનલાઇન પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓએ કલાસરૃમમાં
બેસીને મોબાઇલ સાથે આપી હતી. પ્રથમ દિવસની પરીક્ષામાં
95 ટકા વિદ્યાર્થીઓએ
હાજર રહ્યા હતા. પરંતુ સોફટવેરની ટેકનીકલ સમસ્યાઓથી વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન થઇ ઉઠયા
હતા. માસ્કને લીધે સોફ્ટવેર વિદ્યાર્થીઓને ઓળખી શક્યું નહોતું.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા મોક ટેસ્ટમાં થયેલી સમસ્યાના કારણે બે દિવસ ઓનલાઇન પરીક્ષા
મોકૂફ રાખ્યા બાદ આજથી પરીક્ષા શરૃ થઇ હતી.જેમાં નોંધાયેલા કુલ
61746 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 59126 હાજર અને 2620 ગેરહાજર રહેતા 95 ટકા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ પરીક્ષાની
શરૃઆતમાં લોગ-ઇન થવામાં મુશ્કેલીઓ આવતી હતી. અધવચ્ચે વેબસાઇટ હેગ થઇ જતી હતી.
સિસ્ટમ ખૂબ જ ધીમી ચાલી રહી હતી. આ ટેકનીકલ સમસ્યાઓથી વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન થયા હતા.
પરંતુ પરીક્ષા આપી શકયા હતા. ટુંકમાં
95 ટકા વિદ્યાર્થીઓએ
પરીક્ષા આપી હતી. પરંતુ તકલીફો તો પડી જ હતી.

<

p class=”12News”>દરમિયાન
કોરોનાની ગાઇડલાઇનના કારણે વિદ્યાર્થીઓ માસ્ક પહેરીને પરીક્ષા આપવા બેઠા હતા.
વિદ્યાર્થીઓ કલાસરૃમમાં મોબાઇલ લઇને પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા. પરીક્ષા શરૃઆત થયા બાદ
વિદ્યાર્થીઓએ
10 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા પછી સોફટવેરમાંથી મેસેજ આવ્યો હતો કે તમને ઓળખી
શકયા નથી. હકીકતમાં વિદ્યાર્થીઓએ માસ્ક પહેર્યા હોવાથી સોફટવેર પણ ગોથા ખાઇ ગયુ
હતુ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s