માવઠાંની અસરઃ શુગર મિલોમાં રોજનું 50 હજાર ટન શેરડીનું પિલાણ અટકી જશે

– દક્ષિણ
ગુજરાતની તમામ શુગર મિલોને અસર થવાની ભીતિઃ કપાસ અને જુવારના પાકને નુકસાન થવાની
શકયતા

       સુરત

કમોસમી
વરસાદના કારણે રસ્તાઓ ખરાબ થઇ જતા શેરડીની કાપણી અટકી જતા દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર
ફેકટરીઓમાં જે દરરોજનું ૫૦ હજાર ટન શેરડીનું પિલાણ થાય છે. તે અટકી જતા સિઝન લંબાઇ
શકે તેમ છે. તો કપાસ
,
જુવારના પાકને નુકસાન થવાની ભીંતિ વ્યકત કરાઇ છે.

સુરત શહેર
સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ સાંબલેધાર વરસી રહ્યો છે. હાલમાં ખેડુતો ડાંગરના
પાકો ઉતારો લઇને ઘઉના પાકની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તો કેટલાક ખેડુતોએ વાવણી પણ કરી દીધી
છે. આવી સ્થિતિમાં આજે વરસાદ ઝીંકાતા સૌથી વધુ અસર શેરડીના પિલાણ પણ પડે તેમ હોવાનું
જણાવીને દક્ષિણ ગુજરાત ખેડુત સમાજના માજી પ્રમુખ જયેશ પટેલ ( દેલાડ ) જણાવે છે કે હાલ
દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર ફેકટરીઓમાં મોટાપાયે શેરડી પિલાણ થઇ રહી છે. વરસાદ પડતા મજુરો
ખેતરોમાં જઇને શેરડી કટીંગ કરી શકશે નહીં. અને રસ્તાઓ ખરાબ થઇ ગયા હોવાથી શેરડી ભરવા
માટે ટ્રકો જઇ શકશે નહીં. આથી સુગર ફેકટરીઓમાં શેરડી જ નહીં આવતા આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ
ગુજરાતની સુગર ફેકટરીઓમાં જે ૫૦ હજાર દરરોજનું પિલાણ થાય છે
, તે અટકી જશે.

<

p class=”12News”>
ઉપરાંત નિઝર
, માંગરોળ, ઓલપાડ અને હાંસોટમાં જે કપાસ થાય છે,તેની કવોલીટી બગડશે. તેમજ માંગરોળમાં દેશી જુવાર પાકને નુકસાન થવાની ભીંતી
વ્યકત કરાઇ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s