કમોસમી વરસાદની અસર શિક્ષણ પર પડી


– સુરત શિક્ષણ સમિતિની શાળામાં માંડ ૮થી ૧૦ ટકા હાજરી

– વરસાદ સાથે ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જતાં. વાલીઓએ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલ નહીં મોકલ્યા

પ્રતિનિધિ દ્વારા સુરત ગુરૂવાર

અરબી સમુદ્રમાં આવેલા ડિપ્રેશન ની અસર સુરતના વાતાવરણ સાથે શિક્ષણ પર પણ થઈ છે. અચાનક આવેલા વરસાદ સાથે ઠંડી વધી જતાં શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલમાં હાજરી એકદમ ઘટી ગઈ હતી. સુરત શહેરમાં વિચિત્ર વાતાવરણને કારણે સમિતિની શાળામાં માંડ ૮ થી ૧૦ ટકા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી જોવા મળી હતી.

શિક્ષકોની ઘટ અને ગણવેશ વગર નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં નવા સત્રની શરૂઆત થઇ છે. સમિતિની શાળાના શિક્ષક અને આચાર્ય ની મહેનતથી કારણે હાજર માંડ નિયમિત થઈ હતી ત્યાં વાતાવરણને કારણે ફરી એકવાર વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ઘટી ગઈ છે. ગઈકાલથી સુરત નું વાતાવરણ અચાનક જ બદલાઈ ગયું છે. વરસાદ સાથે ઠંડીનો પારો પણ નીચે જતો રહ્યો છે. આજે સવારે પણ વરસાદ અને ઠંડી સાથે ઘુમ્મસ જેવું વાતાવરણ છવાઇ ગયું હતું. આવા વાતાવરણમાં વાલીઓએ પોતાના બાળકોને અભ્યાસ માટે સ્કૂલે મોકલ્યા ન હતા. જેના કારણે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલમાં માંડ ૮થી ૧૦ ટકા હાજરી જોવા મળી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s