શિક્ષકોની ઘટ દુર કરવા પહેલીવાર બજેટમાં રૃા.5 કરોડની જોગવાઈઃપ્રવાસી શિક્ષકો લેવાશે


નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલોમાં

– જુદા જુદા માધ્યમની સ્કૂલોમાં 1047 શિક્ષકોની ઘટ છે, 60 ટકા ઘટ પુરાવાનો દાવોઃ ઉપયોગમાં નહી આવતા બજેટ હેડની
બાદબાકી

      સુરત,:

સુરત મ્યુનિ. સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની નવી  ટર્મમાં બજેટ બેઠકમાં શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે
મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે. બજેટમાં નહી ઉપયોગમાં આવતાં હેડની બાદબાકી કરીને તેનો ખર્ચ
શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા પ્રવાસી શિક્ષકો લેવાશે અને તે માટે રૃા.૫ કરોડની જોગવાઇ કરાઇ
છે. હાલમાં 1047 શિક્ષકોની ઘટ છે તે પૈકી 60 ટકા દુર થશે તેવો દાવો કરાયો છે.

સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું નવુ સત્ર શરૃ થયું તેની સાથે
જ શિક્ષકોની ઘટ અને વિદ્યાર્થી શિક્ષકોના ગણવેશનો પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહી ગયો છે. શાસકો
માટે યુનિફોર્મનો મુદ્દો પડકાર ઉભો કરશે પરંતુ હાલમાં વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ ન બગડે
તે માટે બજેટ કમિટિની બેઠકમાં નિર્ણય પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવા નિર્ણય લેવાયો છે.
કોરોના કાળ દરમિયાન અનેક શિક્ષકો રિટાયર્ડ થયાં અને નવી ભરતી થઈ શકી નથી.  નવી ભરતી માટે પ્રક્રિયા લાંબી હોવાથી હાલ વિદ્યાર્થીઓનું
શિક્ષણ બગડે તેવી  સ્થિતિ છે.

જેથી ભાજપ શાસકોએ યોજેલી બજેટ બેઠકમાં ચર્ચા બાદ કમિટીએ
બજેટના જે હેડમાં બજેટ વપરાતું નથી અને રકમ બાકી રહી જાય છે તેને દુર કરવાનો
નિર્ણય કર્યો હતો. અને શિક્ષકોની ઘટ દુર કરવા નવો હેડ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં
પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી માટે રૃા60 ટકા ઘટ
પુરી શકાશે. જે સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીની હાજરી વધુ છે અને વધુ જરૃરિયાત છે તે
સ્કુલમાં પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરાશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s