ખોટી રીતે મેડીકલેઈમની કપાત કરનાર વીમા કું.ને વળતરનો હુકમસુરત

વરાછાના વીમાદારના ક્લેઈમમાં વ્યાજબી તથા કસ્ટમરી ચાર્જના નામે રૃ.1.14 લાખ  કાપી લીધા તે ગ્રાહક સેવામાં ખામીઃ કોર્ટ


વરાછાના વીમાદારના કુલ ક્લેઈમની રકમ ખોટા હેડ હેઠળ કાપનાર
વીમા કંપનીની ગ્રાહક સેવામાં ખામી ગણાવીને સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમના
પ્રમુખ જજ એમ.એચ.ચૌધરી તથા સભ્ય પુર્વીબેન જોષીએ વીમાદારને વાર્ષિક 7 ટકાના વ્યાજ
સહિત રૃ1.13 લાખ તથા  ફરિયાદખર્ચ તથા
હાલાકી બદલ રૃ.5 હજાર ત્રીસ દિવસમાં ચુકવી આપવા હુકમ કર્યો છે.


નાના વરાછા ચીકુવાડી ખાતે ગંગોત્રી સોસાયટીમાં રહેતા
ફરિયાદી પરેશ દામજી સીતાપરાએ પોતાના તથા પરિવારના સભ્યોની એપ્રિલ-2019થી
એપ્રિલ-2020 સુધી રૃ.3 લાખના સમ એસ્યોર્ડ ધરાવતી ધી ન્યુ ઈન્ડીયા એસ્યુરન્સ
કંપની  ફ્લોટર મેડી ક્લેઈમ પોલીસી ઉતરાવી
હતી. દરમિયાન ફરિયાદીના પુત્રને કાનમાં દુઃખાવો થતાં મુંબઈની હોસ્પિટલમાં નિદાન
તથા સારવાર કરાવતાં કુલ રૃ.2.17 લાખનો ખર્ચ થયો હતો. જેનો ક્લેઇમ કરાયો પણ વીમા
કંપનીએ રૃ1.14 લાખ કાપી લઈને 1.02 લાખનો ક્લેઈમ મંજુર કર્યો હતો. જેથી વ્યાજ સાથે
વળતર માટે ગ્રાહક કોર્ટમાં ફરિયાદ કરાઇ હતી. સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદપક્ષે નરેશ
નાવડીયાએ જણાવ્યું હતું કે વીમા કંપનીએ રીઝનેબલી એન્ડ કસ્ટમરી ચાર્જીસના નામે ખોટી
કપાત કરી કુલ ક્લેઈમની રકમ મેળવવા હક્કદાર હોવા છતાં પુરો ક્લેઈમ ચુકવ્યો નથી.જેથી
વીમા કંપની તરફે રીઝનેબલી એન્ડ કસ્ટમરી ચાર્જીસની વ્યાખ્યા સમજાવવામાં નિષ્ફળ જતાં
ગ્રાહક કોર્ટે ફરિયાદીની ફરિયાદને માન્ય રાખી વીમાદારને વ્યાજસહિત કપાતની રકમ તથા
અરજીખર્ચ અને હાલાકી બદલ વળતર ચુકવવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s