સુરત મ્યુનિ.ની વેબસાઇટ, એલઇડી પર સફાઇ કામદારોના ફોટા મુકાશે


સફાઇ
કામદારોને બિરદાવવા સન્માનપત્ર અપાશેઃ આગામી સર્વેક્ષણમાં સુરતને પહેલા ક્રમે લાવવા
કવાયત

        સુરત,

સ્વચ્છતા  સર્વેક્ષણમાં સમગ્ર દેશમાં સુરતને બીજો ક્રમ લાવવા
બદલ ચારેય તરફથી અભિનંદન મળી રહ્યાં છે ત્યારે સુરત મ્યુનિ. તંત્ર આ સફળતાના સાચા હકદાર
સફાઈ કામદારોને ગણી તેમને અભિનંદન આપી તેમને પ્રોત્સાહન આપવા આયોજન કરી રહ્યું છે.

સ્વચ્છતા
સર્વેક્ષણમાં દેશમાં સુરત સતત બીજા વર્ષે બીજા નંબરે આવ્યું છે.
40લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતાં
શહેરોમાં સુરત ભારતનું પહેલું શહેર છે. તે માટે સફાઇ કામદારોને અભિનંદનના સાચા હકદાર
ગણાવાયા છે. મ્યુનિ. કમિશ્નર બન્છાનિધિ  પાનીએ
જણાવ્યુ ંહતુ ંકે
, પાલિકા તંત્રની વેબ સાઈટ, એલ.ઈ.ડી. પર સારી કામગીરી કરતાં સફાઈ મિત્રોના ફોટોગ્રાફ પ્રસિધ્ધ કરી તેઓને
અભિનંદન અપાશે. ઉપરાંત સન્માનપત્ર પણ અપાશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>તેમજ
આગામી સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં  સુરત બીજા
પરથી પહેલાં નબંર પર પહોંચે તે માટે સુરતની શૈક્ષણિક સંસ્થા
, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસીએશન,
કાપડ અને હીરા ઉદ્યોહ સહિત અનેક સંસ્થાઓના ફીડબેક મેળવી તેઓને પણ આ
અભિયાનમાં જોડીને પહેલો નંબર સુરતનો આવે તે માટે કામગીરી કરાશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s