ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે ડાંગર વેચવું છે પણ એક મહિનાથી બારદાન જ નથી

– છેલ્લા વરસાદે પાક બગાડયો અને ઉતારો ઓછો આવતા ખેડૂતોએ ઓનલાઇન
રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યાના મહિના બાદ પણ ખરીદી શરૃ થઇ નથી

     સુરત


વર્ષે વરસાદે ડાંગરનો પાક બગાડતા નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. તો ડાંગરના પાકનો
ઉતારો પણ ઓછો આવી રહ્યો છે. આવા સંજોગોમાં ખેડુતો માટે રાજય સરકારે જાહેર કરેલા
ટેકાના જ સૌૈથી વધુ ભાવ હોવાથી ખેડુતો સેન્ટરો પર ડાંગર વેચાણ માટે ઓનલાઇન નોંધણી
કરાવી છે. પરંતુ છેલ્લા એક મહિનાથી બારદાન( ગુણ) ના વાંકે સેન્ટરો પર ખરીદી જ શરૃ
નહીં થતા ખેડુતોની હાલત બાવાને બેઉ બગડયા જેવી થઇ રહી છે.

દક્ષિણ
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ડાંગરનો પાક લેવાતો હોવાથી ખેડુતોને પોષણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે
માટે રાજય સરકારે ૨૦ કિલોના ટેકાના ભાવ રૃા.૩૮૮ ખરીદવાનો આદેશ કર્યો છે. આ આદેશની
સાથે જ છેલ્લા એક મહિનાથી જે જે ખેડુતોએ ડાંગર વેચાણ કરવુ હોય તે માટે ખેડુત
પોર્ટલ પર ઓનલાઇન નોંધણી કરાવી રહ્યા છે. સુરત શહેર અને જિલ્લા થઇને નવ સરકારી
ગોડાઉન પર ડાંગર ખરીદવાની વ્યવસ્થા કરાઇ છે. પરંતુ એક મહિનાથી ડાંગર ભરવા માટે જે
ગુણોની જરૃર પડતી હોય છે. તે ગુણો જ 
સેન્ટરો પર નહીં મોકલાવતા ખેડુતો ડાંગર વેચી નહીં શકતા હોવાથી ખેડુતોને
ભારે નુકસાન થઇ રહ્યુ છે.

છેલ્લા એક
મહિનાથી ઓલપાડ સેન્ટર પર ડાંગર વેચવા માટે ઓનલાઇન નોંધણી કરાવનાર ચોર્યાસીના સેગવાછામા
ગામના ખેડુત રાજુ પટેલ જણાવે છે કે ડાંગરના જે ભાવો વેપારી
, મંડળીઓ નક્કી કરી છે. તેના
કરતા સરકારના ભાવ સૌથી વધુ છે. અને આ વર્ષે વરસાદે પાક બગાડતા એક વિંધા દીઠ  ૪૦ થી ૫૦ મણનો ઉતારો આવી રહ્યો હોવાથી ખેડુતોએ સરકારના
ટેકાના ભાવ વધુ હોવાથી નુકસાન સરભર કરવા માટે ટેકાના ભાવે વેચાણ કરવા માટે ઓનલાઇન નોંધણી
કરાવી છે. આ નોંધણી કરાવીને એક મહિનો થવા આવ્યો છતા હજુ સુધી નવ સેન્ટરો પર થી ખરીદી
શરૃ થઇ જ નથી. અને બીજુ બાજુ વરસાદ આવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં અમારી હાલત બાવાના
બેઉ બગડયા જેવી થઇ ગઇ છે. એકબાજુ સરકાર ખરીદી કરતી નથી. અને બીજુ બાજુ ડાંગરની ગુણો
ખેતરમાં પડી રહી છે. અને વરસાદ આવી રહ્યો છે. આથી વધુ ભાવ લેવા જતા અમારી સ્થિતિ તો
ત્યાને ત્યાંજ આવીને ઉભી છે. ઉલ્ટાનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે.

સરકારે મહિના
બાદ સોમવારે બારદાન (ગુણો) મોકલી
,
બે દિવસમાં ખરીદી શરૃ થશે

<

p class=”12News”>છેલ્લા
એક મહિનાથી ડાંગરની ખરીદી શરૃ નહીં થતા ખેડુતોની ફરિયાદ અંગે સરકારી ગોડાઉનના સુત્રો
જણાવે છે કે આજે જ ગોડાઉનોમાં બારદાન આવ્યા છે. સાથે જ ડાંગરની ચકાસણી કરવા માટે ગ્રેડરની
પણ નિમણુંક કરી દેવાઇ હોવાથી આગામી બે દિવસમાં સુરત શહેર સહિત જિલ્લાના નવ ગોડાઉનો
પરથી ડાંગરની ખરીદી શરૃ થશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s