સુરતની 2000 સ્કૂલોમાં 20 મહિના બાદ ધોરણ-1 થી 5 ના વર્ગો શરૃ થશે

– સિટીમાં
સરકારી-ખાનગી મળીને
950, જિલ્લા પંચાયતની 900 અને શિક્ષણ સમિતિની 300 સ્કૂલો ફરી ચાલુ થશે

        સુરત

21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન પૂર્ણ થવાની સાથે જ આવતીકાલ સોમવારથી એક સાથે શાળા
કોલેજો ચાલુ થશે. અને આજે ધોરણ-
1 થી 5
ના વર્ગો શરૃ કરવાની જાહેરાત કરાતા સુરત શહેર-જિલ્લાની
2000
થી વધુ સ્કુલોમાં કોરોનાના
20 મહિના બાદ ધોરણ-૧ થી ૫ના
વિદ્યાર્થીઓ સ્કુલમાં પગ મુકશે.

સુરત શહેરમાં
ખાનગી અને સરકારી શાળા મળીને
950,
જિલ્લા પંચાયતની 900 થી વધુ તેમજ નગર પ્રાથમિક
શિક્ષણ સમિતિની
300 જેટલી સ્કુલો મળીને કુલ 2,000 થી વધુ સ્કુલોમાં 20  મહિના બાદ ધોરણ-1 થી 5
ના વર્ગો શરૃ થતા સ્કુલ સંચાલકો અને વાલીઓને પણ રાહત મળી છે.

<

p class=”12News”>આમ
સોમવારથી ધોરણ
1 થી 12 ના વર્ગો સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય ધમધમતુ થઇ જશે.
સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીના જણાવ્યા મુજબ શાળાઓ શરૃ થવાની સાથે જ કોરોનાની તમામ
ગાઇડલાઇનનું પાલન કરવુ પડશે. સાથે જ
50 ટકા વર્ગો સાથે જ
સ્કુલો શરૃ કરવાની રહેશે. તેમજ વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા થાય તેવી કોઇ પ્રવૃતિ કરવાની
રહેશે નહીં. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s