ડ્રાઈવર- ક્લીનર અને પ્રવાસીના 48થી 72 કલાકના ટેસ્ટ રિપોર્ટ સાથે એન્ટ્રીની સુચના


સુરત,

સુરતના
એન્ટ્રી પોઇન્ટ ઉપર કોવિડ માટે રેપિડ ટેસ્ટ કરાઇ રહ્યા છે ત્યારે સુરત મ્યુનિ. તંત્રએ
સુરતમાં ટ્રાવેલ્સ એજન્સી તરીકે કામ કરતી સંસ્થાઓને તાકીદ કરીને તેમના તમામ કર્મચારીઓને
ડબલ ડોઝ લેવા માટે જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત જે ટ્રાવેલ્સ એજન્સી સુરતથી બહાર લોકોને ટુર
માટે લઈ જાય છે તેઓ સુરત પરત ફરે તે પહેલાં તેમના
48થી 72 કલાક પહેલાનો કોવિડ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ કઢાવીને એન્ટ્રી કરાવવા માટે જણાવ્યું
છે. આમા ટુરીસ્ટ સાથે ટ્રાવેલ એજન્સીના ડ્રાઈવર
, ક્લીનર કે  કોઈ કર્મચારીનો પણ ટેસ્ટ રિપોર્ટ સાથે હાજર રહેવા
માટે જણાવાયું છે.

બીજો ડોઝ
નહી લેનાર મ્યુનિ.ના
2500 કર્મચારીઓને આજથી રસી અપાશે

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સુરત
મ્યુનિ.ના નવ ઝોનમાં
18 જગ્યાએ આવતીકાલે ખાસ વેક્સીનેશન સેન્ટર ઉભા કરવામાં આવશે. આ વેક્સીનેશન સેન્ટર
પર પાલિકાના કર્મચારીઓ જેઓએ પહેલો ડોઝ લીધો છે પરંતુ બીજો ડોઝ લીધો નથી તેઓનું વેક્સીનેશન
કરવામા ંઆવશે. પાલિકાએ તમામ ઝોનને એક પત્ર લખીને વેક્સીનેશન માટે બાકી રહેલાં તમામ
કર્મચારીઓને આવતીકાલથી ઝડપભેર વેક્સીનેશન થાય તે માટેની કામગીરી કરવા માટે તાકીદ કરી
છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s