ઝુ, એક્વેરીયમ, ઝોન ઓફિસમાં પ્રવેશ માટે વેક્સિનના બંને ડોઝ ફરજિયાત


મ્યુનિ.
કચેરીમાં પ્રવેશતા પહેલાં વેક્સિનના બન્ને ડોઝનું સર્ટિફિકેટ બતાવવું પડશેઃ
સર્ટિફિકેટ ન હોય તો કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવો પડશે

        સુરત,

સુરત
મ્યુનિ.ની તમામ ઝોન ઓફિસ
,
પ્રાણી સંગ્રાહલય અને એક્વેરિયમમાં બન્ને ડોઝ લીધા ન હોય તેવા લોકોના
પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મુકવામા ંઆવ્યો છે. જે લોકોએ બીજો ડોઝ લીધો ન હોય તેવા લોકોને પાલિકાની
કચેરી કે ઝુ- એક્વેરિયમમાં પ્રવેશ પહેલાં ફરજ્યાત કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવાનો રહેશે. બીજો
ડોઝ લીધો ન હોય અને ટેસ્ટીંગ પણ નહીં કરાવે તેવા લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.

સુરતમાં
દિવાળીના તહેવાર બાદ કોરોનાના દર્દીમાં ધીમો ધીમો વધારો થઈ રહ્યો છે અને આગામી દિવોસમાં
કોરોના સંક્રમણ વધે તેવી શક્યતા છે તેના પગલે પાલિકાએ વેક્સીનેશન પર વધુ ભાર મુક્યો
છે. પાલિકા તંત્રએ પાલિકાની મુખ્ય કચેરી સહિતની તમામ ઝોન ઓફિસ અને સરથાણા પ્રાણી સંગ્રાહલય
અને પાલ એક્વેરિયમમા પ્રવેશ માટે બન્ને ડોઝ ફરજ્યાત કર્યા છે. પાલિકાએ એક યાદીમાં જણાવ્યું
છે કે
, આ તમામ
જગ્યામાં પ્રવેશ માટે પહેલાં વેક્સીનશનનું સર્ટીફીકેટ બતાવવું પડશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>જે
લોકોએ પહેલો કે બીજો ડોઝ લીધો ન હોય તેઓએ ફરજ્યાત કોવિડ ટેસ્ટ પ્રવેશ પહેલાં
કરાવવો પડશે. જો તેઓ ટેસ્ટ કરાવવા માટે ના પાડે તો તેઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે
નહીં. આમ આવતીકાલથી પાલિકાની તમામ કચેરીઓમાં પ્રવેશ પહેલાં કોવિડના બન્ને ડોઝનું
સર્ટીફીકેટ આપવું પડશે અને કોવિડ ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ જ પ્રવેશ મળશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s