લાભપાંચમના મુહૂર્તના રૃા.7.50 લાખના પાર્સલ આગમાં ખાક

-સહરાદરવાજા
પાસે ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉનમાં અમદાવાદ રવાના કરવા વેપારીઓએ
28 પાર્સલ મોકલ્યા હતા

 સુરત,        

સહારા
દરવાજા ચામુંડા રેસ્ટોરન્ટ નજીક લાગેલી આગમાં વેપારીઓનાં
28 જેટલાં પાર્સલો બળીને
ભસ્મીભૂત થઇ ગયાં હતાં. માર્કેટના પાંચેક જેટલાં વેપારીઓએ દિવાળી અને લાભ પાંચમના મુરત
માટેના પાર્સલો અમદાવાદ રવાના કરવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટર્સને આપ્યાં હતાં.

દિવાળીની
રાતે સારા દરવાજા નજીક એકાએક લાગેલી આગને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉન
, જરીનું એકમ અને
લુમ્સનું કારખાનું લપેટમાં આવી ગયાં હતાં. ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉનોમાં ૨૮ જેટલા
પાર્સલો અમદાવાદ રવાના કરવા માટે માર્કેટના વેપારીઓ તરફથી આપવામાં આવ્યાં હતાં.

દિવાળી
પહેલાં બહારગામના વેપારીઓ માટે લાભ પાંચમના મુરત માટે પાર્સલો તૈયાર કરાવીને
આપવામાં આવ્યાં હતાં. ગોડાઉનમાં પડેલા આ પાર્સલો આગની ઝપેટમાં આવી જતાં અંદાજે રુ.
7.50
લાખનું નુકસાન થયું હોવાનું ટ્રાન્સપોર્ટર્સ હનુમાનભાઇએ વાતચીતમાં કહ્યું હતું.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s