દિવાળી પહેલાં કલર કેમિકલ-ડાઇઝના ભાવમાં વધુ 10 ટકાનો વધારો

-આગામી
છ મહિના પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ માટે કપરા રહેશેઃ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કોલસાના ભાવમાં
20 ડોલરનો
ઘટાડો

સુરત,       

કોલસાના
ભાવમાં આવેલો વધારો હજુ ભૂલાયો નથી
,
ત્યાં કલર કેમિકલ ઉત્પાદકોએ કેમિકલ અને ડાઇઝના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો મહિનાની પહેલી તારીખથી અમલમાં મુકી દીધો છે.

દિવાળી
પહેલાં રા-મટીરીયલના ભાવમાં વધારો આવશે એવી આશંકા પ્રોસેસર્સને હતી. કલર કેમિકલના
ભાવમાં આવેલો વધારો દિવાળી પછીના કામકાજની સીધી અસર કરશે. જોકે
, બીજી તરફ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કોલસાના ભાવમાં
20 ડોલરનો ઘટાડો થયો
હોવાથી
, આશરે રુ.૧૫૦૦નો ઘટાડો થશે. આમછતાં, દિવાળી પછી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ કરવા માટે હજુ કપરાં ચઢાણ છે.

કોલસાના
ભાવમાં છેલ્લાં થોડાં મહિનાઓમાં રુ.
4000થી વધીને રુ.11000 સુધી પહોંચી ગયાં હતાં પરંતુ
ઘટાડા તરફના ટ્રેન્ડ છતાં કોલસાના ભાવ ફરી પાછા રુ
45 હજાર પર આવે તેવી કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી.ચીનને કારણે તકલીફ છે. આવનારા છ
મહીના હજુ ઉદ્યોગ માટે કપરાં રહેશે એમ પ્રોસેસર્સ એસો.ના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર
વખારિયાએ જણાવ્યું હતું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s