નર્મદ યુનિ.નું અવનવું કૉલેજો શરૃ થઇ નથી પણ દિવાળીનું 21 દિવસનું વેકેશન શરૃ

– એકેડેમીક કાઉન્સિલ,
સિન્ડીકેટ ખાનગી કૉલેજોમાં વર્ગવધારો આપી રહ્યા હોવાથી પ્રવેશ
પ્રક્રિયા પુર્ણ થતી નથીઃ હવે
1 લીથી રજા

     સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટીમાં એકબાજુ સિન્ડીકેટ
,
એકેડમીક કાઉન્સીલ દ્વારા સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં વર્ગો વધારાની
મંજુરી પર મંજુરી આપવામાં આવી રહી છે. ને બીજી તરફ પ્રવેશ પ્રકિયા પર પ્રકિયા થઇ
રહી છે. ને ચાર મહિના વીતી ગયાને દિવાળી આવી છતા હજુ સુધી વિદ્યાર્થીના ઠેકાણા
પડયા નથી.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે દિવાળી વેકેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આગામી ૧ લી
નવેમ્બરથી ૨૧ નવેમ્બર સુધી દિવાળી વેકેશન રહેેશે.આ જાહેરાત સાથે જ નર્મદ
યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ પ્રકિયા લઇને ફરિયાદો ઉઠી છે. આ વખતે સિન્ડીકેટ પર
સિન્ડીકેટ અને એકેડમીક પર એકેડમીક બોલાવીને એક પછી એક જેટલી પણ સેલ્ફફાઇનાન્સ
કોલેજોએ વધારાના વર્ગોની મંજુરી માંગી તે તમાનને ધડાધડ એકેડમીક
, સિન્ડીકેટે મંજુરી આપી
દીધી હતી. આ મંજુરીને લઇને શિક્ષણવિદ્દો કહી રહ્યા છે કે નર્મદ યુનિવર્સિટીનું જે
હદય કહેવાય તે સિન્ડીકેટે ધડાધડ મંજુરીતો આપી દીધી
, પરંતુ
કોલેજોમાં કેવી રીતે ઝડપથી પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરવી તે વિશે ઉદાસીનતા જોવા મળતા
આજે એવી હાલત થઇ છે કે દિવાળી વેકેશનની જાહેરાત થઇ ગઇ
, પરંતુ
કોલેજ શરૃ થઇ નથી. આવી જ હાલત રહી તો દિવાળી પછી નવા વર્ષે કોલેજ શરૃ થાય તો નવાઇ
નહીં.

<

p class=”12News”>શિક્ષણવિદે
આક્રોશ સાથે જણાવે છે કે યુનિવર્સિટીમાં મહત્વનો પાયો સિન્ડીકેટ જ છે. અને છેલ્લા ચાર
મહિનાથી પ્રવેશ પ્રકિયા ચાલી રહી હોવા છતા એક પણ સિન્ડીકેટ સભ્ય પ્રવેશ પ્રકિયાને
લઇને વિરોધ કરતા નથી કે કેમ મોડુ થઇ રહ્યુ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s