અશાંતધારાવાળા વિસ્તારમાં એક વર્ષમાં 18,225 મિલકતોના વેચાણને મંજુરી

– અશાંતધારા હેઠળના વિસ્તારોમાં વર્ષમાં દૈનિક 50 મિલકતોના સોદા થયાઃ
અલગ ધર્મની
388, સમાન ધર્મની 17,837
અરજી મંજુર થઇ

   સુરત

કોરોના
અને મંદીના માહોલ વચ્ચે રીઅલ એસ્ટેટમાં તેજીનો પ્રાણ ફુંકાઇ રહ્યો હોઇ તેમ છેલ્લા
એક વર્ષમાં સુરત શહેરના અંશાતધારા વિસ્તારમાં
18225 મિલ્કતોના વેચાણની
મંજુરી આપવામાં આવતા કરોડો રૃપિયાની પ્રોપટીનું વેચાણ થયુ છે. આ આંકડા જોતા ફકત
અંશાતધારા વિસ્તારમાં દરરોજની
50 પ્રોપટીના સોદાઓ થયા હતા.

સુરત શહેરમાં
વોર્ડ નં.
1
થી
12, લિંબાયત, અડાજણ, રાંદેરમાં અંશાતધારાનો કાયદો અમલમાં મુકાયો છે. જેમાં કોઇ પણ મિલ્કતનું વેચાણ
કરવુ હોય તો સીટી પ્રાંત ઓફિસરની અંશાતધારાની મંજુરી ફરજિયાત લેવી પડતી હોય છે. સીટી
પ્રાંત ઓફિસર આર.આર.બોરડના જણાવ્યા મુજબ નવેમ્બર-૨૦૨૦
2020 થી
અંશાતધારાની મંજુરી માટે ઓનલાઇન અરજીની સુવિધા શરૃ કરાઇ હતી. છેલ્લા એક વર્ષમાં કુલ
18,298 અરજી આવી હતી. તે પૈકી 18225 માં
પરવાનગી અપાઇ છે.

જૈ પૈકી
અલગ અલગ ધર્મની
388 અને સમાન ધર્મની 17,837 અરજીઓ મંજુર કરાઇ છે. સુરત
શહેરમાં અંશાતધારા વિસ્તારમાં દરરોજની
50 અરજીઓ ઇનવર્ડ થઇ
રહી છે. મોટાભાગની અરજીઓ સમાન ધર્મની હોવાથી પાંચ-છ દિવસમાં ઓનલાઇન મંજુરી આપવામાં
આવે છે. અરજી દીઠ રૃા.
20 નક્કી કરાયા છે જે  રકમ ઇ-સેવા સોસાયટીમાં જમા થશે.

<

p class=”12News”>શહેરના
સામાન્ય વિસ્તારોમાં પણ રેસિડેન્શીયલ અને કોમર્શીયલ મિલકતોના માર્કેટમાં પણ
ધીરેધીરે સુધારો આવી રહ્યો છે. તેનો પુરાવો અશાંતધારા વિસ્તારોમાં થઇ રહેલા સોદા
પરથી જણાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s