ગ્રેની ખરીદી અટકી જતા વેપારીઓ જૂના ભાવે માલ માગી રહ્યાં છે

-દિવાળીને
અઠવાડીયું બાકી રહેતા કામકાજમાં ક્રમશઃ ઘટાડોઃ પેમેન્ટ ક્લિયર કરવા કારખાનેદોરો ભાવમાં
બાંધછોડ કરતા હોય છે

સુરત

દિવાળીને એક અઠવાડિયું બાકી રહ્યું
છે અને વિવિગ ઉદ્યોગમાં ધમધમાટ ધીરે ધીરે ઓછો થવા માંડયો છે. વેપારી વર્ગે પણ ગ્રેની
ખરીદી અટકાવતા કામકાજ ખૂબ જ ઓછું છે.

દિવાળી નજીકમાં હોવાથી, ખાસતો, 10-12
દિવસનું વેકેશન નક્કી હોઇ, વિવર્સે દિવાળીની તૈયારીઓ શરૃ કરી દીધી છે કામકાજો ધીરે
ધીરે ઓછાં થઈ ગયાં છે. વેપારીઓ અત્યારે નાક દબાવવા માટે ગ્રે ઓછાં, ખાસ કરીને જૂના
ભાવે માંગી રહ્યાં છે. પરંતુ એ ભાવે ગ્રે કોઈ આવતું નથી.

સામાન્ય રીતે દિવાળી પહેલાં કારખાનેદારોને
પેમેન્ટ ક્લિયર કરવા માટે પૈસાની જરૃર પડતી, હોવાથી ભાવમાં બાંધછોડ કરીને ગ્રે તાકાઓનો
નિકાલ કરતાં હોય છે. આમે દિવાળી પહેલાં સખત નાણાભીડ ઊભી થતી હોય છે અને અત્યારે પણ
આ જ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી છે. માર્કેટમાં પૈસા ફરતા નથી, એવી સામાન્ય ફરિયાદ કારખાનેદારોની
છે.

વેપારીઓએ ગ્રેની ખરીદી સમય સંજોગો
પ્રમાણે અટકાવી દીધી છે. દિવાળી પછી થનારી ગ્રેની ખરીદી દિવાળી પહેલાં કરવાનો કોઈ મતલબ
નથી, એવું મોટાભાગના માનતા હોવા ને કારણે એકમોમાંથી ગ્રેના તાકાઓનો ઉપાડ તદ્દન ઓછો
થઈ ગયો છે. હવે જે કંઈ ખરીદી થશે દિવાળી પછી જ નીકળશે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s