રદ્દબાતલ દસ્તાવેજ મોર્ગેજ કરી અડાજણના દંપતીએ રૂ. 7 લાખની લોન મેળવી લીધી

– મૂળ માલિક પાસેથી ખરીદનાર કોર્ટમાં દાવો કરતા દસ્તાવેજ રદ્દબાતલ જાહેર કર્યો છતા રાઠોડ દંપતીએ પ્રાઇમ બેંકમાંથી લોન લઇ હપ્તા ભર્યા નહી

સુરત
ડુમ્મસના ઇન્દ્રલોક એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટનો રદ્દબાતલ જાહેર કરવામાં આવેલો વેચાણ દસ્તાવેજ અડાજણની પ્રાઇમ કો.ઓ. બેંકમાં રજૂ કરી રૂ. 7 લાખની લોન લઇ ભરપાઇ નહીં કરનાર લોનધારક દંપતી અને જામીનદાર સહિત પાંચ વિરૂધ્ધ અડાજણ પોલીસમાં વિશ્વાસઘાતની ફરીયાદ નોંધાય છે.
ડુમ્મસના ઇન્દ્રલોક એપાર્ટમેન્ટનો ફ્લેટ નં. 302 ના મૂળ માલિક એમીલાબેન શાંતિલાલ જરીવાલાએ મે 2005 માં સરોજ મનસુખલાલ ફળદુને વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપ્યો હતો. તેમ છતા જાન્યુઆરી 2008માં અમૃતા કેતન રાઠોડના નામનો બોગસ વેચાણ દસ્તાવેજ રજીસ્ટર કરાવ્યો હતો અને તેમાં સાક્ષી તરીકે મુકેશ શાંતિલાલ જરીવાલા (રહે. ડેપ્યુટીનો ખાંચો, ગોવિંદજી હવેલી પાસે, ગોપીપુરા) અને ર્સ્વગસ્થ નોટરી ભરત ભારતીના પુત્ર હિરેન ભારતી (રહે. ઇન્દ્રલોક એપાર્ટમેન્ટ, ડુમ્મસ) એ સહી કરી હતી. જેની જાણ સરોજ ફળદુને થતા તેમણે કોર્ટમાં અમૃતા રાઠોડ અને મુકેશ જરીવાલા ના વિરૂધ્ધમાં કોર્ટમાં દાવો કરતા તેઓ વચ્ચે ખાનગી રાહે સમાધાન થયું હતું અને વેચાણ દસ્તાવેજ રદ્દબાતલ જાહેર કર્યો હતો.

દસ્તાવેજ રદ્દબાતલ હોવા છતા અમૃતાએ પ્રાઇમ કો.ઓ. બેંકની અડાજણ-ભુલકા ભવન શાખામાં મોર્ગેજ કરી રૂ. 5 લાખ અને રૂ. 2 લાખની લોન લીધી હતી. જેમાં જામીનદાર તરીકે અમૃતાના પતિ કેતન ચંપકલાલ રાઠોડ (બંને રહે. જી/3 ધનપેલેસ એપાર્ટમેન્ટ, અડાજણ ગામ), અને કિરણ જશવંત બુંદેલા (રહે. જયંત પાર્ક સોસાયટી, સગરામપુરા), એ સહી કરી હતી. રદ થયેલા દસ્તાવેજના આધારે લીધેલી કુલ રૂ. 7 લાખની લોન પૈકી કેટલાક હપ્તા ભરપાઇ કર્યા હતા પરંતુ ત્યાર બાદ વ્યાજ સહિતના કુલ રૂ. 8.50 લાખની લોનના હપ્તા ભરપાઇ નહીં કરતા છેવટે બેંક મેનેજર યતીન ભરત ટેલર (રહે. એ/102, લક્ષ્મીદર્શન એપાર્ટમેન્ટ, તાડવાડી, રાંદેર રોડ) એ ઉપરોકત તમામ વિરૂધ્ધ અડાજણ પોલીસમાં ફરીયાદ નોંધાવી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s