બહારગામના વેપારીઓના પેમેન્ટ માટે ધારાના અભાવે નવા વેપારીઓની હાલત કફોડી

-30 દિવસમાં પેમેન્ટની હિમાયત કરાય છે પણ મોટા વેપારીઓ જ તેમાં છૂટછાટ
આપવાનું શરૃ કરતા નાના વેપારીઓની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી

 સુરત,   

બહારગામના
વેપારીઓ સાથે ધારા પ્રમાણે કામકાજ કરવાની હિમાયત કરવામાં આવે છે. પરંતુ ધારો
જળવાતો નથી. પેમેન્ટ માટે કોઈ ચોક્કસ ધારો નહીં હોવાને કારણે નાનાં વેપારીઓ તેનો
ભોગ સૌથી પહેલાં બને છે. માર્કેટમાંના મોટા પ્લેયર્સ અને નાનાં વેપારીઓ વચ્ચેના
ધારાધોરણમાં ખૂબ જ તફાવત છે.

પેમેન્ટ
માટે એક ચોક્કસ ધારો હોવો જોઈએ એવી માંગ વખતોવખત થતી હોય છે. પરંતુ એનો અમલ
ક્યારેય થતો નથી. દિવાળી નજીક આવે ત્યારે આ મુદ્દો સૌથી વધુ ચર્ચામાં આવે છે.
પેમેન્ટનો ધારો નાનાં વેપારીઓ બહુમતીમાં હોવા છતાં સ્થાપિત કરી શકતા નથી. મોટા
વેપારીઓ ધારો નક્કી કરે છે અને બાદમાં છૂટછાટ પણ તેઓ જ આપે છે.

ધારાને
મુદ્દે નાના વેપારીઓની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ જાય છે એમ કાપડ બજારના
સૂત્રોએ કહ્યું હતું. મોટા વેપારીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ધારા-ધોરણનો અમલ
કરવામાં
, વધુ
સખ્તાઇને કારણે ધંધો ગુમાવવાની નોબત પણ આવતી હોય છે. મોટા વેપારીઓ કરોડોમાં
ટર્નઓવર કરે છે અને છૂટછાટ પોતાની રીતે આપતા હોય છે.

બહારગામથી
પેમેન્ટ અત્યારે
90-100 દિવસે મળે છે. આ ધારો 30 દિવસનો થાય તેવું
મોટાભાગના વેપારીઓ ઇચ્છે છે. પરંતુ તેનો વ્યવહારમાં અમલ થઈ શકતો નથી. કારણ કે દરેક
વેપારીનો બહારગામના વેપારી સાથે અલગ-અલગ ધંધાકીય સંબંધ છે. વેપારી પોતાની શરતે
ધંધો કરવાનું નક્કી તો કરે છે પરંતુ પેમેન્ટની વાત આવે ત્યારે ખરીદનાર વેપારીની
શરતે વેપાર કરવો પડતો હોય છે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s