નીટના રિઝલ્ટમાં વિલંબથી ફર્સ્ટ યર બી.એસસીમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઘોંચમાં પડી


– ગ્રાન્ટેડ કૉલેજોમાં બેઠકો ખાલી, પ્રવેશ કન્ફર્મ
કરાવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ ફી ભરતા નથીઃ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કૉલેજોમાં ઘણી બેઠકો ખાલી

    સુરત

નીટનું
પરિણામ જાહેર થયુ નહીં હોવાથી તેની સીધી અસર ફસ્ટ યર બી.એસ.સીના વર્ગો પર પડી રહી
છે. હજુ સુધી કેટલીક ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં બેઠકો ખાલી છે. તો કેટલીક કોલેજોમાં
વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવ્યો હોવા છતા ફી ભરી નથી.જ્યારે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં  ઘણી બેઠકો ખાલી છે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બીએસસી કોલેજોમાં ફસ્ટ યરમાં ચાલી રહેલી પ્રવેશ પ્રકિયામાં
નીટનું ગ્રહણ નડી રહ્યુ હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. કેમકે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ
કોલેજમાં પ્રવેશની પ્રથમ પ્રાયોરીટી હોય છે. પરંતુ જો તેમા નહીં મળે તો પછી
બી.એસ.સીમાં પ્રવેશ લેતા હોય છે. હાલ નીટનું પરિણામ જાહેર થયુ નથી. આથી મેડિકલમાં
કેટલાએ પ્રવેશ અટકશે તેનો કશો ખ્યાલ આવતો નથી. અને બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓ
બી.એસ.સીમાં ફોર્મ ભર્યુ હોવાથી તેમને મનગમતી કોલેજમાં પ્રવેશ મળી ગયો છે. આથી
પ્રવેશ તો કન્ફર્મ કરાવી દીધો છે. પરંતુ ફી ભરતા નથી
. આથી પ્રવેશ ફાઇનલ થયો
નહીં હોવાથી કોલેજો પ્રવેશ માટે બીજા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવી શકતા નથી.જેના કારણે
જેમને ખરેખર પ્રવેશની જરૃર છે.તે વિદ્યાર્થીઓ હાલ અટવાઇ રહ્યા છે.

<

p class=”12News”>કેટલીક
ગ્રાન્ટેડ સાયન્સ કોલેજની એવી હાલત છે કે ત્યાં બેઠકો ખાલી છે. તો કેટલીક કોલેજમાં
વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ કન્ફ્રમ કરાવ્યો હોવા છતા ફી ભરતા નથી. આ કારણે બી.એસ.સીમાં
પ્રવેશ પ્રકિયા અટવાયેલી છે. જયારે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં ઘણી બેઠકો ખાલી
હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s