સિનિયર અને દાવેદારની બાદબાકી ઃ નવા નિશાળીયા મહત્વની કમિટીના અધ્યક્ષ


શાસક પક્ષ
નેતાના અંગત શુભમ ઉપાધ્યાય ખરીદ સમિતિ અધ્યક્ષઃ નવી કમિટીઓ તરીકે ફાયર સેફ્ટી, બાળ
તંદુરસ્તી વર્ધકની રચના

 સુરત,

સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર
પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષની જેમ જ વિવિધ કમિટિમા ંપણ સ્કાઈલેબ જેવા નામ આવ્યા
છે. સમિતિમાં સિનિયર અને દાવેદાર ગણાતા સભ્યોની બાદબાકી કરીને નવા નિશાળીયાને મહત્વની
કમિટિના અધ્યક્ષ બનાવી દેવાયા છે.  આ વર્ષે
સમિતિમાં ફાયર સેફ્ટી અને બાળ તંદુરસ્તી વર્ધક નવી કમિટિ બનાવવામાં આવી છે.  વિપક્ષી સભ્ય એક પણ શબ્દ બોલ્યા નથી તે પણ પાલિકામા
ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.

સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની
રચના થઈ તેમાં અધ્યક્ષ તરીકે અનેક દાવેદારો હતા પરંતુ ભાજપ પ્રમુખના નજીક મનાતા અને  સરકાર નિયુક્ત સભ્ય એવા ધનેશ શાહનું નામ જાહેર કરી
દેતાં સોપો પડી ગયો હતો. આવી જ રીતે વિવિધ કમિટિની રચનામાં પણ જે રીતે નામ જાહેર થયાં
તેના કારણે સોપો પડી ગયો છે.

શિક્ષણ સમિતિમાં ખરીદ સમિતિ સૌથી
મહત્વની સમિતિ મનાઈ છે આના માટે સિનિયર ગણાતા યશોધર દેસાઈ અને વિનોદ ગજેરા, નિરંજના
જાની સાથે અનેક નામો ચર્ચામાં હતા પરંતુ જ્યારે સમિતિની રચના થઈ ત્યારે શુભમ ઉપાધ્યાયનું
નામ અધ્યક્ષ તરીકે જાહેર કરાયું છે. શુભમ ઉપાધ્યાય મ્યુનિ.ના શાસક પક્ષ નેતા અમિતસિંહ
રાજપુરના નજીકના ગણાય છે. ખરીદ સમિતિમાં અનેક નામો ચર્ચામાં હતા પરંતુ ભાજપે નામ જાહેર
કર્યા તેના કારણે અનેકને  આશ્ચર્ય થયું હતું.
જે સિનિયર દાવેદાર હતા તેના માટે નવી જ કમિટિ બનાવી તેમને અધ્યક્ષ બનાવાયા છે આ મુદ્દેો
આજે પાલિકામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. આજની સભામાં વિપક્ષના સભ્ય એક પણ શબ્દ બોલ્યા
ન હતા તે પણ લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

સમિતિનું નામ        અધ્યક્ષ     ઉપાધ્યક્ષ

ખરીદ સમિતિ        શુભમ
ઉપાધ્યાય       રાજેન્દ્ર કાપડીયા

મધ્યસ્થ વિજ્ઞાાન ભવન        અનુરાગ
કોઠારી   યશોધર દેસાઈ

શૈક્ષણિક સાંસ્કૃતિક આયોજન     રંજના ગૌસ્વામી   નિરંજના જાની

ઉદ્યોગ પ્રવાસ, રમત ગમત      સંજય પાટીલ      વિનોદ ગજેરા

કમ્યુટર પેટા સમિતિ રાજેન્દ્ર
કાપડીયા       સંજય પાટીલ

ભવન કમિટિ         અરવિંદ
કાકડીયા      શુભમ ઉપાધ્યાય

બાલવાડી વિકાસ સમિતિ         નિરંજના
જાની     રંજના ગૌસ્વામી

કેળવણી સજ્જતા સમિતિ         વિનોદ
ગજેરા      અનુરાગ કોઠારી

બાલ તંદુરસ્તી વર્ધક, ફાયર સેફ્ટી   યશોધર દેસાઈ રાજેન્દ્ર
પટેલ

બજેટ સમિક્ષા        સ્વાતી
સોસા   સંજય પાટીલ

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;margin:0 5.65pt .0001pt;text-indent:0;”>દંડક                  રાજેન્દ્ર
પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s