પેપર ચેકર સામે કાર્યવાહી નહી થતા યુનિવર્સિટીને તાળાબંધી

– ઉત્તરવહી
ચકાસણીમાં અનેક છબરડા છતા કાર્યવાહી નહી કરાતા છાત્ર યુવા સંઘનું વિરોધ પ્રદર્શન

     સુરત

પેપર
ચેંકિગમાં છબરડા થતા હોવાથી ચેકર સામે કાર્યવાહી કરવા માટે રજુઆત કર્યાના ચાર દિવસ
થયા છતા કોઇ પગલાં નહીં ભરાતા આજે છાત્ર યુવા સંધર્ષ સમિતિ દ્વારા યુનિવર્સિટીમાં
તાળાબંધી કરતા જ દોઢ કલાક સુધી ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રારને બહાર ઉભા રાખી સખત વિરોધ
કરતા આખરે લેખિતમાં આદેશ આપ્યા પછી જ આંદોલન સમેટયુ હતુ.

છાત્ર યુવા
સંધર્ષ સમિતિ દ્વારા ચાર દિવસ અગાઉ પેપર ચેેંકિગ દરમ્યાન છબરડા થતા હોવાની ફરિયાદ કરીને
જવાબદાર પેપર ચેકર સામે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઇ હતી. સાથે જ આજે સોમવારનું અલ્ટીમેટમ
આપ્યુ હતુ. તેમ છતા પણ પેપર ચેકર સામે કોઇ કાર્યવાહી નહીં થતા આજે વિદ્યાર્થીઓ અને
કાર્યકરો વિર્ફયા હતા. મોટી સંખ્યામાં યુનિવર્સિટી ખાતે પહોંચી જઇને ભારે હોબાળા મચાવ્યો
હતો. ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રાર આવેદનપત્ર લેવા માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકરોએ જયાં
સુધી પેપર ચેકર સામે કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વહીવટી ભવનને તાળુ મારીને
ભારે વિરોધ કરાયો હતો.

<

p class=”12News”>તાળાબંધીના
કારણે દોઢ કલાક સુધી વહીવટીભવનની કામગીરી ખોંરવાઇ હતી. આખરે પેપર ચેકર સામે
કાર્યવાહી કરવાની લેખિતમાં ખાતરી આપતા લડત સમેટી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s