સુરત: શિક્ષણ સમિતિમાં ફાયર સેફ્ટી અને બાળ તંદુરસ્તી વિભાગની કમિટી નવી બની


– દાવેદાર મનાતા અને સાઇડ ટ્રેક કરાયા, કમિટીમાં નવા અધ્યક્ષની નિમણૂક

સુરત,તા.25 ઓક્ટોબર 2021,સોમવાર

સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની આજની સામાન્ય સભામાં વિવિધ કમિટીઓની રચના કરવામાં આવી હતી. આજે કમિટીની રચના થઈ તેમાં ફાયર સેફ્ટી અને બાળક તંદુરસ્ત વિભાગની નવી કમિટી બનાવવામાં આવી છે. સમિતિની મહત્વની કમિટી માટે અનેક દાવેદારો હતા તેને બાજુએ મૂકીને નવા જ અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે.

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની નિમણૂક બાદ આજે વિવિધ સમિતિની રચના માટે સામાન્ય સભાનું આયોજન કરાયું હતું. મહત્વની ગણાતી ખરીદ સમિતિ માટે અનેક દાવેદાર હતા પરંતુ શાસકોએ નવા મનાતા શુભમ ઉપાધ્યાયને ખરીદ સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. છેલ્લા ઘણા વખતથી સ્કૂલોની અંદર ફાયર સેફટી અંગેનો મુદ્દો ઉભો થયો છે જેના કારણે શિક્ષણ સમિતિમાં આજે ફાયર સેફ્ટી અને તંદુરસ્તી વિભાગની નવી કમિટી બનાવવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s