આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા છે પણ કેટલાક વિવાદીત કેસો સામે વિરોધ પણ છે

– સોનગઢ કોલેજની વિનંતી નામંજુર કરી દેવાઇ
તો વાંકલ કોલેજની માન્યતા માટે સમિતિ બનાવાઇ
: સભ્યો કશું બોલી શકતા નથી

    સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટીના સિન્ડીકેટ સભ્યોની હાલત બાવાના બેઉ બગડયા જેવી થઇ રહી છે. અંતરિયાળ
વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટ ગ્રેજયુએશનના અભ્યાસક્રમ માટે કોર્સની
મંજુરી  પણ આપવી છે અને કેટલાક વિવાદીત
કેસોને લઇને મનમાં ભારે આક્રોશ પણ છે છતાં બન્ને કેસમાં કશું બોલી નહીં શકતા.
નર્મદ યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં સિન્ડીકેટ સભ્યોની આવી હાલત કયારે થઇ ન હોવાનું
શિક્ષણવિદો જણાવે છે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટીની શનિવારે મળેલી સિન્ડીકેટ બેઠકમાં એકવાર ફરી વાંકલ અને સોનગઢ સરકારી
કોલેજમાં પી.જી સેન્ટરો શરૃ કરવા માટે મંજુરી આપવામાં આવી નથી. સોનગઢ સરકારી
કોલેજમાં એમ.કોમ એકાઉન્ટન્સી
,
અને એમ.કોમ હિસ્ટ્રી માટે અનુસ્નાતક કેન્દ્ર શરૃ કરવા માટે માન્યતા
આપવા પુનઃ વિચારણા કરવાની વિનંતી નામંજુર કરી દેવાઇ હતી. તો વાંકલ સરકારી કોલેજમાં
એમ.એસ.સી બોટની અને એમ.એસ.સી ઝુલોજી અભ્યાસક્રમ માટે નવા અનુસ્નાતક કેન્દ્રની
માન્યતા આપવા સંદર્ભે ચકાસણી સમિતિની નિયુક્તી કરવામાં આવી છે. આમ છેલ્લા ઘણા
વખતથી મંજુરી આપવાના બદલે સિન્ડીકેટની બેઠકમાં એક યા બીજા કારણોસર લટકાવ્યે
રાખવામાં આવી રહી છે.

<

p class=”12News”>આ બન્ને
કોલેજને લઇને કેટલાક શિક્ષણવિદો કહી રહ્યા છે કે
, નર્મદ યુનિવર્સિટીના ઘણા જુના કેસો ફરીથી
લાવવામાં આવી રહ્યા છે. એમાંથી ઘણા કેસોને લઇને સિન્ડીકેટ સભ્યોમાં છુપો આક્રોશ
છે. પરંતુ સિન્ડીકેટ સભ્યો કશું બોલી શકતા નથી. તો સરકારી કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને
ભણાવવા છે
, પરંતુ કેમ બોલી શકતા નથી, તે
સમજાતુ નથી. સિન્ડીકેટ બેઠક એ યુનિવર્સિટીની સૌથી મહત્વની બેઠક છે. અને આ બેઠકમાં
જે નિર્ણયો લેવાય છે તે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં હોય છે. સિન્ડીકેટ સભ્યોની આવી હાલત
ઇતિહાસમાં થઇ નહીં હોવાનું સુત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યુ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s