સુરત: ભેસ્તાન ગાર્ડન, બોટોનિકલ ગાર્ડન પીપીપી ધોરણે આપવા માટેનો તખ્તો ગોઠવાયો

ગાર્ડનમાં મેઈન્ટેન્સ અને નિભાવ ખર્ચ વધતો હોવાની વાત સાથે ખાનગી એજન્સીને લાંબા સમય માટે આપી દેવાશે

સુરત, તા. 24 ઓક્ટોબર 2021 રવિવાર 

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં 10 હજાર ચો.મી.થી મોટા ગાર્ડનને પીપીપી ધોરણે આપી દેવા માટે તખ્તો ગોઠવાયો છે. પાલિકા તંત્રને ગાર્ડનના મેઈન્ટેનન્સ અને નિભાવ ખર્ચ વધે છે અને તેની આવક ઓછી થાય છે તેથી પાલિકાને નુકસાન થાય તેવી વાત સાથે શહેરના 28 જેટલા ગાર્ડનને પબ્લીક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપથી આપી દેવા માટે કવાયત શરૂ થઈ છે. જેમાં ભેસ્તાન ગાર્ડન અને બોટોનિકલ ગાર્ડનને આપવા માટે નિર્ણય કકરવામાં આવ્યો છે.

સુરત મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિમાં હાલમાં 10 હજાર ચો.મી.થી મોટા ગાર્ડનને મેઈન્ટેનન્સ કરવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવામા આવી હતી. પરંતુ ગાર્ડન માટે નવી નીતિ બનાવવાનું જણાવીને આ દરખાસ્ત મુલત્વી રાખવામાં આવી હતી. સુરતના પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખવા સાથે લોકોના હરવા ફરવા માટે મોટા ગાર્ડન બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે પરંતુ આ ગાર્ડનની જાળળણીમાં મ્યુનિ. તંત્ર નિષ્ફળ નિવડયું છે પાલિકા તંત્રએ હવે આ ગાર્ડનને પબ્લીક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપથી આપવા માટે નિર્ણય કરી દેવામાં આવ્યો છે.

કેટલીક મોટી કંપનીઓ દ્વારા પાલકાના મોટા ગાર્ડનને પીપીપી ધોરણે માંગવામાં આવ્યા હોવાથી તંત્રએ ગાર્ડન માટે નીતિ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હાલમાં સુરતમાં સૌથી વધુ લોકો જઈ રહ્યાં છે તેવા બોટોનિકલ ગાર્ડન અને ભેસ્તાન ગાર્ડન માટે એજન્સી દ્વારા ચલાવવા માટેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આ બન્ને ગાર્ડન નજીકના દિવસોમાં ખાનગી કંપનીને આપી દેવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s