સુરતીઓએ કોરોના ભૂલી ઘારી-ભુસાની મીજબાની માણી ચંદી પડવો ઉજવ્યો


દિવસે
ઘારી-ભુસાની દુકાનો પણ લાઇન લગાવી, મોડીસાંજ બાદ ઘરો, ટેરેસ, ડુમસરોડ, યુનિવર્સિટી
રોડ અને બ્રિજો પર સપરિવાર જયાફત

 સુરત

કોરોના સંક્રમણ ભુલીને આજે સુરતીઓએ
મન મુકીને ચંદની પડવાની ઉજવણી કરી હતી. આજે દિવસ દરમિયાન ફરસાણ અને ઘારીની દુકાનો પર
લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. બાદ રાત્રીના સમયે લોકોએ ઘારી- ભુસા સાથે ફરસાણની જયાફત
કરી હતી. ગત વર્ષે ઉજવણી થઈ ન હતી તેની કસર સુરતીઓ પુરી કરતાં હોય તેમ આ વર્ષે ચંદની
પડવાની ઉજવણી માટે ઉમટી પડયા હતા.

સુરતનો પોતિકો કહેવાતો તહેવાર ચંદની
પડવો ગત વર્ષે કોરોનાના કારણે ઉજવાયો ન હતો પરંતુ આ વર્ષે સુરતીઓ કોરોનાને ભુલી ગયાં
હોય તેવી રીતે ચંદની પડવાની ઉજવણી શરૃ કરી હતી. છેલ્લા બે દિવસથી સુરતમાં ઘારીનું વેચાણ
કરતી મીઠાઈની દુકાનો સાથે માવાનું વેચાણ કરતી દુકાનો પર લાઈનો જોવા મળી હતી. આજે સવારથી
જ શહેરમાં ફરસાણનું વેચાણ કરતા વેપારીઓને ત્યાં લાઈન શરૃ થઈ હતી તે મોડી સાંજ સુધી
જોવા મળી હતી. ઘારી સાથે અસલ સુરતી ટેસ્ટનું ભુસુ અને સમોસા, પેટીસ જેવા ફરસાણ ઝાપટી
જતાં હોય છે. તેના કારણે મોડી સાંજથી ફરસાણ લેવા માટે ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>ગત વર્ષે લોકોએ ચંદની પડવાની જાહેર
ઉજવણી કરી ન હતી પરંતુ આજે અનેક સોસાયટીઓ અને સર્કલમાં જાહેરમાં ઉજવણી થઈ હતી.સામુહિક
ઉજવણીના કારણે રહેણાંક સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં ઘારી અને ફરસાણની મીજબાની થઈ હતી. જ્યારે
કેટલાક પરિવારોએ ભેગા થઈને ઉજળણી કરી હતી તેઓ અગાસીમાં જઈને ચંદની પડવાને માણ્યો હતો.
આમ તો જાહેરમાં ઉજવણી કરવા પર  પ્રતિબંધ મુકાયો
છે પરંતુ સુરતમાં સ્ટ્રીટ ફુડનુ ંવેચાણ કરવામા આવે છે ત્યાં લોકો ફુટપાથ પર બેસીને
જમે છે તેમ આજે  શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં ફુટપાટ
પર લોકો પરિવાર સાથે ચંદની પડવાની ઉજવણી કરવા પહોંચી ગયાં હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s