સ્થાયી અધ્યક્ષની સૂચનાથી નેમ પ્લેટ કાઢનારને ઇજનેરે તતડાવી નાંખ્યો


નવી ઓફિસમાં
બેસવા ઓર્ડર છતા કાર્યપાલક ઇજનેર રાજેશ જરીવાલાએ કહ્યું, હું અહી જ રહીશ

સુરત,

ઉધના ઝોનન વિભાજન બાદ નવી ઓફિસે
જઇને નહી બેસતા કાર્યપાલક ઇજનેરની જુની ઓફિસની નેમ પ્લેટ સ્થાયી અધ્યક્ષની સૂચનાથી
કાઢી નંખાતા ઇજનેરે નેમ પ્લેટ કાઢી નાંખનાર કર્મચારીને ઝાટકીને કહી દીધું હતું કે,
હું અહી જ રહીશ.

ઉધના ઝોનના વિભાજન બાદ અધિકારીઓને
નવી ઓફિસમાં બેસવા માટેની સુચનાનો અમલ નહી થતા આજે સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ પરેશ પટેલ
ઉધના ઝોન ઓફિસે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં રાજેશ જરીવાલા અને ડે. કમિશ્નર કિનખાબવાલાને સુચનાનો
તાત્કાલિક અમલ કરવા જણાવ્યું હતું. ઉપરાંત કાર્યપાલક ઇજનેર રાજેશ જરીવાલાની નેમ પ્લેટ
કાઢી નાંખવા સૂચના આપી હતી. જેથી એક કર્મચારીએ નેમ પ્લેટ હટાવી દેતા રાજેશ જરીવાલા
રોષે ભરાયા હતા અને કર્મચારીની ઝાટકણી કાઢીને હું અહી જ  રહીશ તેમ જણાવી દીધું હતું.

લોકોને ધક્કા ન ખાવા પડે તે માટે અધિકારીઓને નવી ઓફિસમાં
બેસવા ઠરાવ અને સ્થાયી અધ્યક્ષની તાકીદ છતાં પણ જરીવાલા કેમ જુની ઓફિસનો કબ્જો છોડવા
માગતા નથી તે અંગે આશ્ચર્ય સર્જાયું છે. બીજી તરફ ભાજપ શાસકો નબળા હોવાથી અધિકારીઓ
તેમને ગાંઠતા નથી અને તેઓના નિર્ણયની વિરૃધ્ધ કામ કરી રહ્યાં છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s