14 દુકાનોમાંથી ઘારીના 28 નમૂના લેવાયા, ખવાઇ ગયા બાદ રિપોર્ટ આવશે


સુમુલ, ચોર્યાસી
સહિતની ડેરીઓ, મિઠાઇ વિક્રેતાઓને ત્યાંથી સેમ્પલ લઇ લેબોરેટરીમાં મોકલાયા

સુરત,

ચંદની પડવા પહેલાં સુરતમાં મીઠાઈની
દુકાનોમાં ઘારીનું ધુમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. ફુડ વિભાગે આજે સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં
ઘારીનું વેચાણ કરતી દુકાનોમાંથી ૨૮ નમુના લીધા હતા. આ નમુનાઓને ચકાસણી માટે ફુડ લેબમાં
મોકલી આપ્યા છે. જોકે, લોકો ઘારી ઝાપટી ગયાં બાદ તેનું રિઝલ્ટ આવશે.

સુરત મ્યુનિ. તંત્રએ આ પહેલાં ઘારીનું
વેચાણ કરતી દુકાનોમાંથી માવાના સેમ્પલ લઈને લેબ ટેસ્ટીંગ માટે મોકલ્યા હતા. ત્યાર બાદ
આજે  ફુડ વિભાગે ઘારી વિક્રેતાઓને ત્યાંથી નમૂના
લીધા છે. સુમુલ ડેરી અને ચોર્યાસી ડેરી સાથે મીઠાઈની અન્ય દુકાનોમાંથી પણ સેમ્પલ લેવાયા
છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>વિજય ડેરી, કૈલાસ સ્વીટ્સ, ઠક્કર
મોતી હરજી મીઠાઈવાલા, ઠાકોરની મીઠાઈ,  મોહનની
મીઠાઈ, શાહ જમનાદાસ ઘારીવાલા, શ્રી મહેશ્વરી ક્ફકશનર્સ,  ન્યુ રમેશની મીઠાઈ, 24 કેરેટ મીઠાઈ મેજીક, રમેશની
મીઠાઈ, નવાપુરામાં બાબુભાઈ સ્વીટની દુકાનોમાંથી 28  સેમ્પલ લઇ લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા છે. ટેસ્ટ રિપોર્ટ
વહેલા મળે તે માટે તાકીદ કરાઇ છે પણ ઘારી ખવાઇ ગયા બાદ જ રિપોર્ટ આવે તેવી શક્યતા વધુ
છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s