સુરત: વર્ષો પહેલાં મરણ પ્રસંગે ખવાતી ઘારી આજે સુરતની ઓળખ


– ચંદની પડવાનું પ્રતિ ભોજન એવી ઘારી પહેલાં હતી પ્રેત ભોજન

– વર્ષો પહેલાં મુળ સુરતીઓમાં મરણ થતુ ત્યારે મગજ અને ઘારી બનતી, મોજીલા સુરતીઓએ હવે તહેવારની મીઠાઈ બનાવી દીધી

સુરત,તા.20 ઓક્ટોબર 2021,બુધવાર 

સુરત જ નહીં પરંતુ દેશના ખુણે ખુણા સાથે વિદેશમાં જાણીતી બનેલી ઘારી પહેલાં મરણ પ્રસંગે ખવાતી હતી તે હાલની પેઢી ભાગ્યે જ જાણતી હશે. સુરતમાં હાલ લોકો ભેગા થઈને પ્રતિ ભોજન કરી રહ્યાં છે તે વર્ષો પહેલાં મરણ પ્રસંગે ભેગા થતાં લોકો માટે પ્રેત ભોજન જેવી હતી. વર્ષો પહેલાં સુરતમાં મરણ થતું તયારે મગજ અને ઘારી બનાવવામાં આવતી હતી. પરંતુ મોજીલા સુરતીઓએ આ પ્રેત ભોજનને તહેવારની મીઠાઈ બનાવી દીધી છે અને હવે તે દેશ વિદેશમાં ધુમ મચાવી રહી છે.

ટેસ્ટના શોખીન સુરતીઓ અનેક વાગનીઓને પોતાના ટેસ્ટ સાથે ટ્વીસ્ટ કરીને પોતાની વાનગી બનાવી રહ્યાં છે ઘારી પણ એક એવું જ સુરતી ભોજન છે. સુરતીઓની ખાણી પીણીની આદતના કારણે વર્ષો પહેલાં મરણ પ્રસંગે ખવાતી ઘારી હાલ મોંઘી મીઠાઈમાંની એક મીઠાઈ બની ગઈ છે. ગત વર્ષે કોરોનાના કારણે લોકોએ ઘરમાં જ ઘારી ખાધી હતી પરંતુ આ વર્ષે સુરતીઓ ગત વર્ષની ખોટને પુરી કરવા માટે થનગની રહ્યાં છે. 

સુરતીઓ ચંદની પડવામાં કરોડો રૂપિયાની ધારી ઝાટપી જશે પરંતુ તેનો ઈતિહાસ આજના યંગસ્ટર્સને ભાગ્યે જ ખબર હશે. સુરતમાં 1857ના વિલ્પવ વખતે આસો વદ પડવો હતો ત્યારે તાંત્યા ટોપેના લશ્કરે સુરતમાં સામુહિક ઘારી ખાધી હતી તેના કારણે સામુહિક ઘારી ખાવાનું શરૂ થયું તે ઘણાં લોકોને ખબર છે. પરંતુ આજના સુરતીઓની ફેવરિટ મીઠાઈ પહેલાં મરણ પ્રસંગે ખવાતી હતી તે ઘણાં ઓછા લોકો જાણે છે.

હાલ લોકો સામુહિક રીતે ઘારી ખાઈને ઉજવણી કરી ખુશી મનાવે છે તેવી જ રીતે પહેલાં પણ સામુહિક ઘારી ખવાતી પણ તે અશુભ પ્રસંગે ખવાતી હતી. વર્ષો પહલા જ્યારે સુરતમાં કોઈ મરણ થતું ત્યારે તેની ક્રિયા વખતે લોકો ભેગા થતાં ત્યારે મગજ કે ઘારી બનાવવામાં આવતી હતી તેને પ્રેત ભોજન તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી. પરંતુ સુરતીઓને એ ઘારીનો ટેસ્ટ એવો જીભે લાગી ગયો કે તેમાં કેટલાક ફેરફાર કરીને સુરતીઓએ તેને ઉત્સવની ઉજવણીમાં ખવાતી ઘારી બનાવી દીધી છે. હાલમાં સુરતીઓ આ પ્રેત ભોજનને એવી ટ્વીસ્ટ કરી છે કે એક ડઝન કરતાં વધુ ફ્લેવર્ડમાં ઘારી બની રહી છે અને તેને ખરીદવા માટે લોકો કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s