કાપડ માર્કેટોમાં દિવાળી વેકેશન પાંચ દિવસ રહેશે, વેપાર પૂર્વવત થતા સપ્તાહ લાગશે

સુરત,      

કાપડ બજારમાં
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન તા.૪થી ૯ નવેમ્બર દરમિયાન પાંચ દિવસ માટે રજા રહેશે. જોકે
, કાપડ બજારના વેપારીઓ
લાભપાંચમે મૂરત કરશે. વેપારને પૂર્વવત થતાં એક અઠવાડિયું થઇ જશે.

દિવાળીની
રજા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ ફરવા કે પછી વત
ન નીકળી જતાં હોય છે. આઠ-દસ દિવસ
પછી વેપારીઓ ધીરે-ધીરે પરત ફરતાં હોય છે. જોકે
, આમતો વર્ષોથી કાપડ બજાર દિવાળી દરમિયાન
પાંચ દિવસ બંધ રહે છે. બંધ દરમિયાન દુકાનોની સુરક્ષા માટે સીસીટીવીની વ્યસ્થા
રાખવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.

રિગ રોડ
અને બેગમવાડી વિસ્તારની વિવિધ માર્કેટોમાં દિવાળી તહેવાર દરમિયાન મૂરતના સોદાઓ પણ
કરવામાં આવતાં હોય છે અને દીપાવલીની પૂજા બાદ પાંચ દિવસ દુકાનો બંધ રહેતી હોય છે.
પૂજા મુહૂર્ત માટે વેપારીઓને માર્કેટ એસો.ની મંજૂરી લઈને દુકાન ખોલવા માટે
જણાવવામાં આવ્યું છે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s