તહેવારની ખરીદી નીકળતાં વેપારીઓ ખુશ પણ કોરોના કાળની નુકસાની ભૂલ્યાં નથી

-કોરોના સમયે પડેલો તૈયાર માલ ધીરેઃધીરે
નીકળી ગયો અને જુનું પેમેન્ટ છુટું થવાની આશામાં નવો માલ પણ બનાવ્યો

સુરત

દિવાળી
પહેલાં તહેવારની ખરીદી નીકળતા વેપારીઓ ખુશ છે. પરંતુ કોરોના કાળની નુકસાની હજુ
ભૂલ્યા નથી. કોરોના સમયે તૈયાર માલ પડયો હતો
, તેનો નિકાલ ધીરે-ધીરે થઈ ગયો છે અને નવો
માલ પણ બનાવ્યો છે. અત્યારે કામકાજમાં ખૂબ જ ઉછાળો આવ્યો છે
, જેના કારણે વ્યસ્તતા વધી છે.

કાપડ
બજારમાં આ અઠવાડિયું કામકાજ રહેવાની ગણતરીઓ છે. તહેવારોની ખરીદી ક્યારની પૂરી થઈ
ગઈ છે. હવે નજીકના સેન્ટરોની ખરીદીઓ ચાલુ હોવાને કારણે પેન્ડિંગ ઓર્ડર પૂરા
કરવામાં વેપારીઓ વધુ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. અત્યારે ડિસ્પેચીગ પણ ખૂબ જ સારાં
પ્રમાણમાં છે. કોરોના કાળનો સમય ભૂલ્યા નથી. તેમ છતાં અત્યારે વેપારીઓ ખુશ છે.

તહેવારોને
કારણે ખરીદી સારી રહી. પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા અત્યારે પેમેન્ટની છે. જૂનું
પેમેન્ટ હજુ આવતું નથી અને વેપારીઓ જૂનું પેમેન્ટ છૂટું થશે એવી આશામાં નવો માલ
આપી રહ્યાં છે. તમાચો ખાઇને ગાલ લાલ રાખવા જેવી વાત છે. માલનું ડિસ્પેચીગ મોટા
પ્રમાણમાં છે
, તેની સરખામણીમાં બહારગામથી પેમેન્ટ આવતું નથી.

વેપારીઓ
નુકસાનીમાંથી બહાર નીકળી ગયા છે એવું અત્યારે ચોક્કસપણે કહી શકાય નહીં. કામકાજ
પ્રમાણમાં ખૂબ જ સારાં છે. બહારગામના છૂટક વેપારીઓની ખરીદી ખૂબ જ સારી છે. વેપાર
કેવો રહ્યો
? તેનું આંકલન દિવાળી પછી જ થઈ શકશે. અનુમાનના આધારે અત્યારે કશું શકાય નહીં,
એમ અભિષેક માર્કેટના એક વેપારીએ વાતચીતમાં કહ્યું હતું.

દિવાળી પછી રજાનો લાભ લઇ નબળા વેપારીઓ કામકાજ બંધ કરશે એવી
આશંકા

દિવાળીથી
દિવાળી વેપારના આ ચક્રમાં ખોટને કારણે કામકાજ બંધ થવાના કિસ્સાઓ થતાં રહે છે. દર
વર્ષે જુદી-જુદી માર્કેટોમાં એકલદોકલ વેપારીઓ દુકાન બંધ કરીને નીકળી જતાં હોય છે.
આ વર્ષે પણ ઘણાં નબળા વેપારીઓ દિવાળીની રજાનો લાભ લઈને કામકાજ બંધ કરશે
, એવી આશંકાઓ વ્યક્ત
કરવામાં આવે છે. જોકે
, દિવાળી પહેલાં પણ વેપારીઓ ચાલ્યાં
ગયાં હોવાની
, ચર્ચાઓ અત્યારે જોરમાં છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s