ઓક્ટોબરમાં પણ ઉકાઇ ડેમના દરવાજા ખોલવા પડયા, 49 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાયું

– ઉકાઇ ડેમની સપાટી 345.02 ફુટ હતી ત્યારે પ્રકાશા ડેમમાંથી 60 હજાર ક્યુસેક પાણી
છોડાતા ઉકાઇ ડેમના ચાર દરવાજા બપોરે ખોલાયા

    સુરત

ઓકટોબર
મહિનો અડધો પૂર્ણ થયા પછી પણ ઉપરવાસમાં મેઘરાજાનું બેટિગ ચાલુ જ હોવાથી છેલ્લા બે દિવસમાં
સરેરાશ ૧.૩૬ ઇંચ વરસાદ વરસતા સતાધીશોએ ફરી એકવાર આજે બપોરે એક વાગ્યે ૪૯
,૦૦૦ કયુસેક ઇનફલોની સામે
ચાર ગેટ ચાર ફૂટ સુધીના ખોલીને ૪૯
,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડીને સપાટી
નીચી લાવવાની કવાયત શરૃ થઇ છે.

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટના ચીખલધરામાં ૬ ઇંચ
,
નવાથામાં ૫.૫ ઇંચ, દેડતલાઇમાં ૪ ઇંચ સહિત કુલ ૧૭૩૯
મિ.મિ અને સરેરાશ ૧.૩૬ ઇંચ વરસાદ ખાબકતા સતાધીશો સચેત થઇ ગયા હતા.આ પાણીની આવકની સાથે
જ ઉપરવાસના હથનુર
, પ્રકાશા અને સરનખેડા ડેમ પણ ફુલ ભરાયા હોવાથી
હથનુર ડેમમાંથી ૪૯
,૦૦૦ કયુસેક અને પ્રકાશા ડેમમાંથી ૬૨,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડાતા સતાધીશો એલર્ટ થઇ ગયા હતા. કેમકે ઉકાઇ ડેમ હાલ ભયજનક
લેવલ ૩૪૫ ફૂટથી ઉપર ભરાયો છે. અને હવે જેટલુ પણ પાણી આવે તેટલુ છોડી દેવાનું હોવાથી
આજે બપોરે એક વાગ્યે થી ડેમના ચાર દરવાજા ચાર ફુુટ સુધીના ખોલીને ૪૯
,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડવાની શરૃઆત કરતા સુરત સ્થિત તાપી નદી પરનો કોઝવે ઓવરફલો
થયો હતો. તો તાપી નદી પણ એકવાર છલોછલ વહેવા માડી હતી.

ઉકાઇ ડેમમાં
આજે દિવસના મેઘરાજા શાંત રહ્યા હતા.પરંતુ પાણીની આવકને ધ્યાનમાં રાખીને મોડી રાતે ૭૦
,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડવાની
તૈયારી રાખી છે. મોડી સાંજે ઉકાઇ ડેમમાં ઇનફલો-આઉટફલો ૪૯
,૦૦૦
કયુસેક સરખા નોંધાયા હતા. અને સપાટી એક પોઇન્ટ વધીને ૩૪૫.૦૩ ફૂટ થઇ હતી.

બે વર્ષ
પહેલા પણ દિવાળીના દિવસે ઉકાઇ ડેમના દરવાજા ખોલાયા હતા

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં ફરી વરસાદ થતા બે વર્ષ પહેલા ૨૦૧૯ માં દિવાળીના દિવસે પણ અધિકારીઓએ
રાત દિવસ ઉજાગરા કરીને સતત ડેમમાંથી પાણી છોડીને સપાટી નીચી લાવવા કવાયત કરાઇ હતી.
આ વર્ષે પણ પુનરાવત થાય તેવી સ્થિતિ પેદા થઇ છે. કેમકે ઓકટોબર અડધો મહિનો વીતી ગયો
છે. અને ડેમ ફુલ ૩૪૫ ફુટ સુધી ભરાયો હોવાથી સતાધીશોની કસોટી થનાર છે.

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટનો બે દિવસનો વરસાદ

રેઇનગેજ સ્ટેશન વરસાદ(ઇંચ)

ચીખલધરા       ૬.૦

નવાથા           ૫.૫

દેડતલાઇ        ૪.૦

સાવખેડા         ૩.૫

બુરહાનપુર       ૩.૫

અકોલા           ૨.૦

વાનખેડે          ૨.૦

હથનુર           ૨.૦

ટેસ્કા             ૨.૦

યરલી            ૨.૦

દામખેડા         ૨.૦

<

p class=”12News” style=”margin:0 5.65pt .0001pt;”>દુસખેડા          ૨.૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s